1 lipca otwarcie Strefy Basenowej w Parku Miejskim

W poniedziałek, 1 lipca, zostanie otwarta strefa basenowa w Parku Miejskim. Ta wodna atrakcja będzie dostępna przez cały okres wakacji, aż do 31 sierpnia. Basen będzie czynny przez siedem dni w tygodniu, w godzinach od 12:00 do 20:00.

1 lipca otwarcie Strefy Basenowej w Parku Miejskim

Wodny Plac Zabaw przy Parku Miejskim to miejsce, które zadowoli zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Na terenie placu dostępne są różnorodne atrakcje, takie jak zjeżdżalnia, brodzik dla najmłodszych, boisko do siatkówki plażowej oraz specjalne miejsce do leżakowania.

Przypominamy, że dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Ponadto, zachęcamy wszystkich odwiedzających do przestrzegania Regulaminu Wodnego Placu Zabaw, który dostępny jest na terenie parku oraz poniżej:

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW PRZY PARKU MIEJSKIM W LIMANOWEJ

Postanowienia ogólne

Wodny Plac Zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Parku Miejskiego w Limanowej i obowiązują w nim przepisy ogólnego regulaminu Parku Miejskiego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.

Wodny Plac Zabaw czynny jest w sezonie letnim w dniach od poniedziałku do niedzieli od godziny 12:00 do 20:00.

Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw odbywa się w wyznaczonych miejscach.

Jednorazowo na terenie Wodnego Placu Zabaw znajdować się może max 50 osób.

Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

Opiekun dziecka korzystającego z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.

Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z korzystaniem z Wodnego Placu Zabaw spowodowane brakiem nadzoru opiekuna nad małoletnim do lat 13 oraz z przyczyn niewłaściwego, niezgodnego z obowiązującymi regulaminami i znakami użytkowania urządzeń Wodnego Placu Zabaw.

Zasady korzystania

Ze zjeżdżalni żółtej korzystać mogą osoby dorosłe oraz dzieci od 8 roku życia.

Przed zjazdem należy sprawdzić czy na ślizg wypływa woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.

Należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników zjeżdżalni.

Pozycje zjazdu:

– Pozycje dozwolone (leżenie na wznak z głowa do góry i siedzenie twarzą do przodu)

– Pozycje niedozwolone (siedzenie twarzą do tyłu, pozycja klęcząca, pozycja stojąca, leżenie na brzuchu z głową w dół, leżenie na wznak z głowa w dół)

Basen lądowiska zjeżdżalni powinien być po wodowaniu opuszczony w możliwie jak najkrótszym czasie!

Zabrania się używania wszelkich materiałów, środków, mogących mieć wpływ na powiększenie prędkości ciała zjeżdżającego.

Bezwzględnie zabrania się:

– wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,

– użytkowania zjeżdżalni, gdy brak jest dostatecznej ilości wody lub widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia zjeżdżalni.

– wskakiwania na ślizg zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.

– zatrzymywania się w rynnie zjeżdżalni podczas zjazdu.

– biegania po schodach wieży zjeżdżalni, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.

– zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.

Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Wodnego Placu Zabaw lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

– wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,

– użytkowania Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu,

– przebywania na Wodnym Placu Zabaw dzieci poniżej 13 roku życia bez nadzoru pełnoletnich opiekunów.

Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

Pracownicy obsługi mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw osoby naruszające regulamin Wodnego Placu Zabaw.

O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.

W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu Wodnego Placu Zabaw odpowiedzialność ponosi opiekun.

Koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika ponosi on sam, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.

Postanowienia końcowe

Miasto Limanowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw w przypadku:

– złych warunków atmosferycznych,

– wykonania koniecznych prac technicznych i serwisowych.

Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować