Postępują prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Koszarach

Po wielu perypetiach związanych z koniecznością gruntownej poprawy i optymalizacji projektu sieci kanalizacyjnej z lat poprzednich, w końcu wyraźnie widzimy efekty podjętych w tej kadencji działań. Na placu budowy pojawiło się „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe WOLIMEX Eugeniusz Wojak” z Limanowej i od razu przystąpiono do realizacji prac.

Postępują prace przy budowie sieci kanalizacyjnej w Koszarach

Mimo, że zadanie jest bardzo skomplikowane, bo sieć przebiega przez istniejącą jak i nowoprojektowaną linię kolejową, tereny zalewowe rzeki Łososiny, drogę powiatową i wał przeciwpowodziowy, to dzięki dobrej pogodzie i przy dużym potencjale i doświadczeniu wykonawcy robót, postęp jest imponujący i pozwolił znacznie skorygować harmonogram prac zwiększając znacznie ich tempo.

Zadanie polega na wykonaniu 15,2 km sieci kanalizacyjnej i przewiduje od razu gruntowną odbudowę i remont ok 6 km dróg, tak aby po inwestycji obszar był całościowo zmodernizowany, co jest nowym standardem wprowadzonym w tej kadencji. W ramach zadania, dzięki optymalizacji projektu, powstaną tylko dwie przepompownie ścieków zlokalizowane poniżej ujęcia wody a większość sieci poprowadzona jest grawitacyjnie.

Nadzór nad pracami prowadzony jest częściowo w branży sanitarnej przez pracownika urzędu gminy i częściowo w branży drogowej przez zewnętrznego inspektora.

Całkowita wartość zadania to 13,3 mln zł a pozyskane dofinansowanie zewnętrzne wynosi aż 8,1 mln zł.

Jest to niewątpliwie zakończenie bardzo trudnego etapu kanalizowania Gminy głównie z uwagi na uwarunkowania terenowe i kolizje z innymi obiektami. Projekt rodził się w bólach ale wykonanie tego etapu nie tylko poprawi lokalnie warunki życia mieszkańców ale i otworzy możliwość dalszej kanalizacji zachodniej części Gminy Limanowa gdzie lada chwila będą zlecane kolejne projekty.

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować