3 edycja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: kolejne miliony na inwestycje w regionie

Poseł Patryk Wicher poinformował, że do naszego regionu trafią kolejne miliony w ramach 3 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

3 edycja Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: kolejne miliony na inwestycje w regionie
Bardzo się cieszę, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim wspiera ważne, lokalne inwestycje. Cieszę się, że również jako Poseł z tej ziemi mogę lobbować za newralgicznymi inwestycjami. Mówimy tutaj o kwocie 77 mln zł, która obejmuje: Miasto Nowy Sącz, Powiat Nowosądecki, Powiat Limanowski, Powiat Gorlicki, Powiat Tatrzański, Powiat Nowotarski - mówi Patryk Wicher.


Dzięki pozyskanym środkom pieniężnym zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

Miasto Nowy Sącz:

 • Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Nowym Sączu wraz z kanałem opadowym - 1 000 000,00 zł

Powiat Nowosądecki:

 • Łącko: Budowa budynku wielofunkcyjnego w m. Obidza - 1 000 000,00 zł
 • Chełmiec: Budowa hali sportowej wraz ze strzelnicą przy ZS im. W. Orkana - 2 000 000,00 zł
 • Gródek nad Dunajcem: Rozwój infrastruktury sportowej w m. Bartkowa-Posadowa oraz Przydonica - 1 500 000,00 zł
 • Korzenna: Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku UG w Korzennej - 3 500 000,00 zł
 • Łabowa: Budowa budynku Centrum Aktywizacji Społecznej - 1 300 000,00 zł; Modernizacja wiat przystankowych - 500 000,00 zł
 • Grybów: Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 1 100 000,00 zł
 • Nawojowa: Budowa Centrum Kultury - 1 050 000,00 zł
 • Kamionka Wielka: Modernizacja systemu grzewczego w SP w Królowej Górnej - 350 000,00 zł
 • Podegrodzie: Modernizacja przyszłego budynku OPS, oraz utworzenie placówki dziennej opieki i aktywizacji osób starszych - 2 380 000,00 zł
 • Rytro: Budowa Gminnego Przedszkola - 2 820 000,00 zł
 • Krynica-Zdrój: Budowa Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z salą gimnastyczną - 3 500 000,00 zł

Powiat Limanowski:

 • Kamienica: Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie - 1 000 000,00 zł
 • Łukowica: Budowa zbiornika na wodę pitną ze stacją uzdatniania wody - 800 000,00 zł; Budowa kanalizacji o łącznej długości ok. 4 km w Przyszowej - 300 000,00 zł
 • Limanowa: Budowa hali sportowej przy SP nr 1 w Męcinie - 4 000 000,00 zł
 • Niedźwiedź: Termomodernizacja oraz rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Porębie Wielkiej - 1 500 000,00 zł
 • Dobra: Termomodernizacja i modernizacja budynków szkolnych na terenie Gminy - 1 000 000,00 zł
 • Jodłownik: Budynek segmentu dydaktycznego SP z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi - 1 000 000,00 zł; Budynek sali gimnastycznej przy SP z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi - 1 000 000,00 zł; Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Wilkowisko oraz Szyk - 1 000 000,00 zł
 • Laskowa: Termomodernizacja obiektów szkolnych - 500 000,00 zł

Powiat Gorlicki:

 • Gorlice: Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych - 2 000 000,00 zł; Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie: Kwiatonowice i Kobylanka - 1 000 000,00 zł
 • Ropa: Budowa 700 metrowego odcinka ścieżki rowerowej - 700 000,00 zł; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i doposażenie oczyszczalni ścieków - 1 500 000,00 zł
 • Bobowa: Rozbudowa infrastruktury przy Stadionie w Bobowej - 1 000 000,00 zł
 • Lipinki: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipinki - 1 000 000,00 zł
 • Uście Gorlickie: Budowa sali gimnastycznej i świetlicy w Gładyszowie - 1 000 000,00 zł; Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - 2 000 000,00 zł
 • Miasto Gorlice: Modernizacja krytej pływalni w Gorlicach. 1 200 000,00 zł
 • Biecz: Biecki Jarmark Kultury (BJK). 1 000 000,00 zł
 • Łużna: Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola i szkoły muzycznej w sołectwie Szalowa - 1 000 000,00 zł
 • Moszczenica: Rozbudowa przedszkola i USC - 1 200 000,00 zł
 • Sękowa: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sękowa i Męcina Wielka - 500 000,00 zł
 • Gorlice: Modernizacja budynku warsztatów ZS Zawodowych w Gorlicach - 2 100 000,00 zł

Powiat Tatrzański:

 • Bukowina Tatrzańska: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska - 4 900 000,00 zł

Powiat Nowotarski:

 • Czarny Dunajec: Budowa żłobka wraz z przewiązką - 2 000 000,00 zł; Modernizacja kompleksu skoczni narciarskich w Chochołowie - 500 000,00 zł
 • Szczawnica: Rozbudowa istniejącego wodociągu w Szlachtowej. 2 516 871,88 zł
 • Nowy Targ: Przebudowa i rozbudowa budynku MOK - 2 350 000,00 zł; Przebudowa i nadbudowa SOR i OIOM w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. JP II w Nowym Targu. - 1 000 000,00 zł
 • Czorsztyn: Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Sromowcach Wyżnych - 1 600 000,00 zł
 • Lipnica Wielka: Budowa remizy dostosowanej do wymogów KSRG w miejscowości Lipnica Wielka - 900 000,00 zł
 • Ochotnica Dolna: Modernizacja kompleksu sportowego w Tylmanowej - 600 000,00 zł
 • Raba Wyżna: Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Sieniawa - 4 000 000,00 zł
 • Rabka-Zdrój: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - 1 000 000,00 zł; Termomodernizacja budynków Szpitala Miejskiego - 2 000 000,00 zł
 • Spytkowice: Przebudowa części SP nr 3 w Spytkowicach - 650 000,00 zł
 • Jabłonka: Odbudowa mostu na cieku Syhlec w miejscowości Lipnica Mała - 500 000,00 zł
 • Szaflary: Budowy w m. Zaskale ok. 4 km sieci kanalizacji sanitarnej - 1 000 000,00 zł


Źródło: Materiały nadesłane do redakcji, fot. gov.pl

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować