41. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych - DRUZBACKA. MCK SOKÓŁ zaprasza do udziału

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sczu zaprasza do udziału w 41. Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych - DRUZBACKA, który odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu w dniach od 8 do 12 maja 2024 roku.

41. Konkurs Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych - DRUZBACKA. MCK SOKÓŁ zaprasza do udziału

Do udziału w tegorocznym konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z regionów etnograficznych i etnicznych: Lachów Sądeckich, Lachów Limanowskich, Lachów Szczyrzyckich, Górali Sądeckich, Górali Nadpopradzkich, Górali Babiogórskich, Kliszczaków, Zagórzan, Pogórzan i Łemków.

Uczestnicy konkursu oceniani będą w kategoriach wiekowych:

  • dziecięcej – od 10 do 13 lat,
  • młodzieżowej – od 14 do 17 lat,
  • dorosłych – od 18 lat.

Uczestnicy konkursu powinni wystąpić w strojach własnego regionu. W konkursie muzyk ludowych mogą wziąć udział tylko te, których skład instrumentalny jest zgodny z tradycją regionu. Uczestnik może zaprezentować się na Druzbacce tylko jeden raz. Wyjątek stanowi Mistrz, który poza swoją kategorią może zaprezentować się jeszcze jeden raz. Należy ściśle przestrzegać regulaminowego czasu prezentacji.

W tegorocznym konkursie Druzbacki nie mogą wziąć udziału:

  • zdobywcy trofeów oraz laureaci I miejsc wszystkich kategorii z roku 2023,
  • laureaci II miejsc w konkursie grup śpiewaczych i śpiewaków solistów z roku 2023.

Wyjątek stanowi drużba weselny prezentujący inną część obrzędu weselnego niż w roku 2023.

Zdobywcy trofeów oraz laureaci I miejsc z roku 2023 oraz Laureaci II miejsc w konkursie grup śpiewaczych i śpiewaków solistów z roku 2023 tutaj.

Spośród laureatów Komisja dokona kwalifikacji na Ogólnopolski Konkurs Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, Drużbów i Starostów Weselnych SABAŁOWE BAJANIA w Bukowinie Tatrzańskiej oraz na Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia (z własnoręcznym podpisem) w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2024 r.:

  • mailem na adres: druzbacka@mcksokol.pl
  • lub pocztą na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz

Uczestnicy biorący udział w Druzbacce po raz pierwszy podlegają obowiązkowi kwalifikacji na podstawie nadesłanych nagrań wideofonicznych własnego repertuaru konkursowego. Karty zgłoszeń wraz z nagraniem należy przesłać na adres mail: druzbacka@mcksokol.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2024 r.

Regulamin, Karta zgłoszenia - drużba weselny, śpiewak solista, instrumentalista, Karta zgłoszenia - grupy śpiewacze, Karta zgłoszenia - mistrz i uczeń, Karta zgłoszenia - muzyki tutaj.

Źródło: MCK Sokół

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować