Pogoda - Sądeckie.pl3

Dzisiaj jest: 03. 03. 2021
Do końca roku: 303 dni5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

We wtorek 8 grudnia dyrektorzy i koordynator projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa pięciu sądeckich placówek odebrali z rąk Komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu Certyfikaty LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Z uwagi na stan epidemii spotkanie zorganizowano w rygorze sanitarnym, bez udziału przedstawicieli samorządów uczniowskich.

Bezterminowe certyfikaty w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Romana Kustera wręczył mł. insp. dr Krzysztof Dymura, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu. Wyróżnione zostały następujące placówki: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju pod dyrekcją Marii Aleksander-Pisz, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi im. Mikołaja Kopernika w Chełmcu zarządzana przez Krzysztofa Gronia, Zespół Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, którego dyrektorem jest Bogusław Kołcz, Szkoła Podstawowa im. bł. Julii Rodzińskiej w Nawojowej pod dyrekcją Jacka Musiała oraz Szkoła Podstawowa nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny w Nowym Sączu, której Szkolnym Koordynatorem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest Beata Mleczko.

W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji - asp. sztab. Piotr Kaczor, oraz Koordynatorka Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu - asp. sztab. Barbara Leśniak.

Komendant wręczając certyfikaty serdecznie podziękował za promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz za współpracę w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Korzystając z okazji, przedstawiciele wyróżnionych szkół podziękowali mł. insp. dr. Krzysztofowi Dymurze, a dyrektor Bogusław Kołcz przekazał mu pamiątkowe albumy o Nowym Sączu. Podziękowania za wieloletnią współpracę otrzymała także asp. sztab. Barbara Leśniak.

***

Szkoły, które otrzymały certyfikat LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” przystąpiły do projektu ZPB w latach 2009-2011. Po pierwszym pozytywnym zaopiniowaniu podczas audytu certyfikacyjnego otrzymały certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” na 2 lata, a po kolejnym audycie kontrolnym otrzymały przedłużenie ważności tego certyfikatu na kolejne 5 lat. W październiku ubiegłego roku szkoły złożyły wniosek o nadanie tytułu Lidera i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zespół certyfikujący w KWP w Krakowie, otrzymały bezterminowo tytuł LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

O projekcie ZPB

Małopolski Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa to program prewencyjny, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i Policji holenderskiej. Jest to projekt koordynowany przez Policję i inicjujący współpracę wielu podmiotów w kwestii dbałości o bezpieczeństwo na terenie placówek oświatowych. Opiera się na trwałej współpracy: PLACÓWKA OŚWIATOWA - POLICJA - PARTNERZY ZEWNĘTRZNI, a placówki przystępują do Projektu na zasadzie dobrowolności.

Celem projektu jest realna poprawa bezpieczeństwa na terenie placówki oświatowej poprzez dążenie do ograniczenia zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowany jest od 2005 roku.

5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 5 sądeckich placówek z Certyfikatem LIDERA Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Źródło: KMPNS

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować