8 pracowni komputerowych dla chełmieckich szkół

W związku z decyzją Wójta Gminy Chełmiec Bernarda Stawiarskiego o przeznaczeniu części środków finansowych z projektu „Cyfrowa Gmina” na działalność oświatową, od grudnia 2022r. uczniowie 8 chełmieckich szkół mogą cieszyć się z użytkowania nowych pracowni komputerowych.

8 pracowni komputerowych dla chełmieckich szkół

Do szkół, które wzięły udział w projekcie, został zakupiony sprzęt komputerowy oraz sprzęt IT wraz z oprogramowaniem do poszczególnych pracowni informatycznych na łączną kwotę 480 000 złotych. Podział środków finansowych dla poszczególnych szkół wynosił: SP w Biczycach Dolnych – 64 500 zł, SP w Chomranicach – 64 500 zł, SP w Januszowej – 55 500 zł, SP w Librantowej – 61 500 zł, SP w Paszynie – 64 500 zł, SP w Rdziostowie – 40 000 zł, SP w Świniarsku – 64 500 zł oraz SP w Trzetrzewinie – 64 500 zł.


Projekt „Cyfrowa Gmina” zrealizowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, którego głównym celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.


Szkoły zostały wyposażone w nowoczesne pracownie informatyczne dostosowane do aktualnych wymogów bezpieczeństwa, pozwalające na prowadzenie zdalnych zajęć oraz nauki zdalnej. Nowe pracownie informatyczne pozwolą również na realizację zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych, m.in. z programowania oraz informatyki, rozwijających zainteresowania uczniów. W trakcie zajęć uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu programowania oraz rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera oraz zastosowania zdobytej wiedzy w codziennych sytuacjach.


Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować