Akty powołania wręczone

Wicestarosta Antoni Koszyk podziękował dzisiaj członkom Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych za ich zaangażowanie i wręczył im akty powołania na kolejną kadencję. Obecna była również Halina Hajtek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu. Rada jest organem, który doradza staroście w sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych.

Akty powołania wręczone

W skład Rady wchodzą: Karolina Aleksander, Urszula Gawęda-Kuc, Małgorzata Adamarek, Agata Blicharz i Magdalena Gruca.


Cieszę się, że mogę współpracować z tak kompetentnymi i zaangażowanymi ludźmi – powiedział wicestarosta Antoni Koszyk.


***

Powiatowe rady do spraw osób niepełnosprawnych mają za zadanie: inicjowanie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji ich praw; ocenianie projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod względem ich wpływu na sytuację osób niepełnosprawnych.


Powiatowe rady składają się z pięciu osób, powoływanych spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego działających na terenie powiatu. Kadencja rady trwa 4 lata.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować