ANS z Nagrodą Fundament 2023 od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

ANS została doceniona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, organizatora Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości, który już po raz dziesiąty gościł w Krakowie. „Za wsparcie studentów, dbanie o ich przyszłość zawodową oraz owocną współpracę na tle gospodarczo-społecznym z podmiotami Subregionu Sądeckiego” Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu otrzymała Nagrodę Fundament 2023.

ANS z Nagrodą Fundament 2023 od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości

Kryształową statuetkę Fundament 2023 z rąk Wojciecha Pomarańskiego, Prezesa zarządu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, odebrał dr hab. inż. Józefa Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. Nauki i rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.


Ta nagroda utwierdza nas w przekonaniu, że to, co robimy, jest dobrym kierunkiem. Naszą działalność opieramy o kształcenie praktyczne naszych studentów, którzy z powodzeniem trafiają nie tylko do lokalnego przemysłu, biznesu czy administracji, ale pracę znajdują na terenie całej Polski – zaznacza dr hab. inż. Józefa Ciuła.


Polska Agencja Przedsiębiorczości w uzasadnieniu przyznania Nagrody podkreśliła „wsparcie studentów, dbanie o ich przyszłość zawodową oraz owocną współpracę na tle gospodarczo-społecznym z podmiotami Subregionu Sądeckiego”.


Nasi studenci pierwszego i drugiego stopnia bardzo dużo czasu poświęcają na praktyki zawodowe, które w programie ich kształcenia trwają sześć miesięcy. W związku z tym występuje swoistego rodzaju synergia między nauką a biznesem, czyli między naszą Uczelnią a rynkiem pracy – dodaje Prorektor ds. Nauki i rozwoju, który podczas X Polskiego Kongresu przedsiębiorczości był również panelistą w debacie pn. „Nie ma przyszłości bez nowoczesności”.


Już od 10 lat Polski Kongres Przedsiębiorczości organizowany jest z myślą o współpracy polskich przedsiębiorców, naukowców, samorządów oraz przedstawicieli administracji centralnej. Tegoroczne forum wymiany myśli podejmowało istotne kwestie dotyczące innowacji, współczesnych zjawisk w turystyce, wykorzystania potencjału terenów inwestycyjnych, ekologii, rozwoju szkolnictwa wyższego, medycyny, energetyki, rynku pracy czy smart city. Istotnym punktem tegorocznych rozmów były także kwestie związane ze współpracą międzynarodową. W listopadowym wydarzeniu uczestniczył również dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować