Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców Nowego Sącza

Prezydent Ludomir Handzel ogłasza nabór wniosków o przekazanie na własność kompostownika o pojemności 720 litrów. Termin składania wniosków rozpoczyna się 3 czerwca o godzinie 9:00 i trwa do wyczerpania liczby zakupionych kompostowników (jest ich 72), ale nie później niż do 31 października 2024 roku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Miasta zostanie podpisana umowa przekazania na własność, a przekazanie jest bezpłatne.

Bezpłatne kompostowniki dla mieszkańców Nowego Sącza

Wnioski można przesłać na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, lub złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu, Rynek 1, pokój 9. Alternatywnie, można przesłać wniosek elektronicznie za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Miasto otrzymało dotację w wysokości 25 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach programu „Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów w Gminie Nowy Sącz” na zakup kompostowników1. Jeśli jesteś zainteresowany, warto działać szybko!

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować