Budżet Gminy Łącko na 2024 rok uchwalony

W 2023 roku odbyło się wiele ważnych posiedzeń Rady Gminy Łącko, ale najważniejsze było to, które miało miejsce wczoraj. Wtedy to Radni zdecydowali o kształcie budżetu Gminy Łącko na 2024 rok, który zakłada dochody w wysokości 109 582 599,07 zł i wydatki w wysokości 118 019 969,66 zł.

Budżet Gminy Łącko na 2024 rok uchwalony

Na inwestycje, zarówno te kontynuowane jak i te nowe, przeznaczono 23 801 750,85 zł, co stanowi aż 20% wszystkich wydatków.


Budżet Gminy Łącko na 2024 rok uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie i został jednomyślnie przyjęty przez Radnych. Tak samo jednomyślnie zatwierdzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łącko na lata 2024-2034.


Na zakończenie posiedzenia Wójt Gminy Łącko i Przewodnicząca Rady Gminy złożyli wszystkim obecnym życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku 2024.


Źródło: Gm. Łącko, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować