Co dalej z budową stadionu oraz boiska w Zawadzie? Grupa Blackbird odstępuje od umów

Jak Kos wydaje oświadczenie w którym wskazuje na brak współpracy ze strony Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej oraz Miasta Nowy Sącz

Co dalej z budową stadionu oraz boiska w Zawadzie? Grupa Blackbird odstępuje od umów

Poniżej załączamy oświadczenie


„Generalny Wykonawca – Grupa Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. informuje, że w związku brakiem współdziałania jak również powzięciem przez Generalnego Wykonawcę wiedzy o braku woli kontynuowania współpracy ze strony Zamawiających – Nowosądeckiej Infrastruktury Komunalnej sp. z o.o. oraz Miasta Nowy Sącz, w konsekwencji – tj. braku zamiaru wykonania leżących po stronie Zamawiających zobowiązań umownych, w tym zapłaty należnego wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy odstąpił od dwóch umów o roboty budowlane zawartych z Zamawiającymi, tj.:

1. umowa o roboty budowlane w trybie generalnego wykonawstwa nr NIK.272.01.2021 z dnia 19 czerwca 2021 roku na realizację zamówienia pn. „Realizacja inwestycji stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia Inwestycji – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj”;

2. umowa o roboty budowlane w trybie generalnego wykonawstwa nr BZP.272.50.2022 z dnia 5 października 2022 roku na realizację zamówienia pn. „Budowa boiska ze sztuczną murawą w Nowym Sączu (Zawada) – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe przyczyny uzasadniające odstąpienie od umów zostały przedstawione Zamawiającym przez Generalnego Wykonawcę we wczesnych godzinach porannych dnia 31 października 2023 roku, zanim Zamawiający podjął dziś jakiekolwiek działania wobec Generalnego Wykonawcy.”

 

Źródło: Nadesłane od redakcji.

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować