Czchów: Jest koncepcja rekonstrukcji zamku

Na wniosek Burmistrza Czchowa, Marka Chudoby, 7 lutego 2024 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków (WUOZ) w Krakowie, Delegatura Tarnów, odbyło się spotkanie.

Czchów: Jest koncepcja rekonstrukcji zamku

Spotkanie dotyczyło pisma Gminy Czchów na temat wydania zaleceń konserwatorskich dla zabytku - Zamku w Czchowie. Zalecenia te miały na celu rekonstrukcję zespołu zamkowego w Czchowie.

W spotkaniu udział wzięli:

  •  Burmistrz Czchowa – Marek Chudoba,
  •  Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji – Urszula Wrona,
  •  Projektanci z Pracowni Konserwacji Zabytków „ARKONA” w Krakowie – Magdalena Matejko i Wojciech Feliks,
  •  Kierownik WUOZ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie – Agata Kliś-Toton,
  •  Inspektor WUOZ, Delegatura Tarnów – Daniel Zychowski.

Burmistrz Czchowa przedstawił koncepcję architektoniczną rekonstrukcji zespołu zamkowego na grodzisku w Czchowie. Koncepcja ta została opracowana przez Pracownię Konserwacji Zabytków „ARKONA” w Krakowie.Opracowanie koncepcyjne zawierało:
  •  Rozwiązanie zadaszenia i nadbudowy wieży zamkowej,
  •  Propozycję rekonstrukcji budynku mieszkalnego zamku na podstawie archiwalnego projektu autorstwa architekta Waldemara Niewaldy z lat 1999 i 2001,
  •  Propozycję rekonstrukcji budynku gospodarczego,
  •  Propozycję rekonstrukcji murów obwodowych,
  •  Koncepcję aranżacji otoczenia źródła św. Kingi.
Podczas spotkania ustalono, że konieczne jest zabezpieczenie baszty przed działaniem czynników zewnętrznych. Koncepcja dotycząca nadbudowy wieży zamkowej oraz jej zadaszenie została poparta przez przedstawicieli WUOZ w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Z uwagi na skalę przedsięwzięcia oraz wartość historyczną zabytku, jakim jest zamek w Czchowie, przedstawiciele WUOZ w Tarnowie poinformowali uczestników spotkania, że wniosek o zalecenia konserwatorskie zostanie przekazany na radę konserwatorską WUOZ w Krakowie.

Rada ta podejmie ostateczne zalecenia konserwatorskie oraz formę zabezpieczenia zabytku.

Więcej o samej atrakcji możecie Państwo przeczytać tutaj 


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować