Dobiega końca przebudowa jednej z dróg w Gminie Chełmiec

Dobiega końca przebudowa drogi powiatowej Wielogłowy – Ubiad wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, budową chodnika i oświetlenia.

Dobiega końca przebudowa jednej z dróg w Gminie Chełmiec

To zadanie wykonuje Gmina Chełmiec na podstawie porozumienia z Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz dzięki pozyskanej dotacji z programu Polski Ład w wysokości 9,4 mln zł. Całość zadania kosztuje 12 mln zł. z czego 2,6 mln zł to wkład własny gminy.


W ramach inwestycji gmina zaplanowała:

  • budowę chodnika na odcinku 0+868 – 3+771;
  • budowę kanalizacji deszczowej odwadniającej, montaż korytek ściekowych;
  • budowę 4,2 km kanalizacji sanitarnej i 218 studzienek przyłączeniowych;
  • przebudowę 13 przepustów pod drogą powiatową;
  • przebudowę skrzyżowań i zjazdów indywidualnych;
  • montaż 97 kpl lamp oświetleniowych;
  • montaż poręczy ochronnych i umocnienie skarp;
  • poszerzenie jezdni na odcinku wzdłuż chodnika.


Termin zakończenia całości inwestycji to sierpień 2023 r.


Źródło: Gm. Chełmiec

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować