Dobiega końca remont dróg w Mordarce i Starej Wsi

W dniu 28.02.2024 r. w Ratuszu w Nowym Sączu w sali obrad Rady Miasta Nowego Sącza miało miejsce uroczyste podpisanie umów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. z Wojewodą Małopolskim, Panem Krzysztofem Klęczarem,

Dobiega końca remont dróg w Mordarce i Starej Wsi

Gmina Limanowa otrzymała dofinansowanie do dwóch zadań :

  1. „Remont drogi gminnej nr 340480K Stara Wieś – Pożary - Słopnice w km od 0+014 do 1+381 w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa”. W wyniku realizacji zadania na całej drodze zostanie wykona nowa nawierzchnia bitumiczna przy jednoczesnym poszerzeniu szerokości jezdni do 4 m, wykonana również zostanie poprawa odwodnienia drogi. Przyznane środki stanowią 80% kosztów kwalifikowalnych remontu w/w drogi na odcinku o długości 1 367 metrów. Całkowita wartość zadania to 1 451 564,83 zł.
  2. „Remont drogi gminnej nr 340462K Mordarka (od Polnej) - Sarczyn w km od 0+000 do 2+640 w miejscowości Mordarka, Gmina Limanowa”. Na odcinku od granicy z Miastem Limanowa ul. Kasprowicza do wyciągu narciarskiego (dł. 2,64 km) zostanie wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna w istniejącej koronie drogi, zostanie wykonana poprawa odwodnienia drogi. Oprócz tego zostaną wymienione dwie wiaty przystankowe na nowe, w celu poprawy bezpieczeństwa korzystających z komunikacji publicznej zostaną wykonane spoczniki dla pasażerów na przystankach z kostki brukowej. Przyznane środki stanowią 65% kosztów kwalifikowalnych remontu w/w drogi. Całkowita wartość zadania to 1 351 791,04 zł.

Wykonawcą obu zadań jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa. Firma jest już na ukończeniu obu zadań! 

Źródło: Gm. Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować