Dzień Bezpiecznego Internetu z sądeckimi policjantami

6 lutego to data, która ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa w Internecie. W tym dniu w wielu krajach, w tym także w Polsce, organizowane są różne działania edukacyjne i profilaktyczne, mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak korzystać z sieci w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Nie tylko internauci, ale także rodzice, nauczyciele i opiekunowie powinni znać zagrożenia, jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń, oraz sposoby ich unikania lub radzenia sobie z nimi.

Dzień Bezpiecznego Internetu z sądeckimi policjantami

Jednym z takich działań były prelekcje przeprowadzone przez policjantów z Nowego Sącza, którzy odwiedzili uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mochnaczce Wyżnej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ptaszkowej. Podczas spotkań policjanci omówili najczęstsze zagrożenia w Internecie, takie jak cyberprzemoc, cybernękanie, sexting, phishing, grooming czy kradzież danych osobowych. Policjanci podkreślali również znaczenie poszanowania praw autorskich i ochrony prywatności w sieci. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są prawa i obowiązki internauty, oraz jak reagować i komu zgłaszać sytuacje niebezpieczne lub niepokojące.


Spotkania z policjantami były ciekawe i interaktywne. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadawali pytania i dzielili się swoimi doświadczeniami. Pokazali też swoją kreatywność i zaangażowanie, przygotowując plakaty z hasłami i grafikami dotyczącymi bezpieczeństwa w Internecie.


Policjanci z Nowego Sącza planują kontynuować swoje działania edukacyjne na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w innych szkołach i przedszkolach. Ich celem jest podniesienie świadomości i kompetencji dzieci i młodzieży w zakresie korzystania z Internetu, oraz zapobieganie negatywnym skutkom niewłaściwego zachowania w sieci.


Źródło: KMPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować