Edukacja ważna w działaniach sądeckiego MPEC w 2023 roku

Rok 2023 był czasem wielu kluczowych dla MPEC Nowy Sącz inwestycji, które sprawiły, że spółka znajduje się w krajowej czołówce przedsiębiorstw wdrażających nowoczesne technologie. Ważnym elementem działalności w minionym roku była również edukacja proekologiczna oraz praktyki dla uczniów nowosądeckich szkół.

Edukacja ważna w działaniach sądeckiego MPEC w 2023 roku
Rozwijanie nowoczesnego przedsiębiorstwa ukierunkowanego na ekologiczne rozwiązania, to także edukacja. To ważny kierunek, który wspiera transformację energetyczną. Jej istotną częścią w regionie stało się Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu, które jest w gronie liderów wdrażających zielone technologie. Dlatego przekazywanie ekologicznej wiedzy, którą posiadamy jest naszym zobowiązaniem - wyjaśnia prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak.


Jednym z działań edukacyjnych były Nowosądeckie Dni Recyklingu i Czystego Powietrza, których partnerem było Miejskiej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu a organizatorem Biosystem. Wydarzenie zostało zrealizowane pod koniec września 2023 roku w ramach środków z Funduszy Norweskich. Skierowana głównie do dzieci w wieku 6-11 lat akcja była okazją do edukacji, ale także przestrzenią dobrej zabawy dla ponad 400 uczestników, którzy pojawili się w parku pod ruinami Baszty Kowalskiej. Podczas wydarzenia odbyły się między innymi warsztaty upcyclingowe i animacje z aktorami, a specjalnie dla najmłodszych przygotowany został spektakl w musicalowej formie pt. „Frania Recykling, cztery żywioły i ekodancing”.


Ważną częścią ekologicznej imprezy były działania skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chodzi o warsztaty naukowe i aktywności związane z kampanią edukacyjno-informacyjną na temat ekologicznych źródeł energii i ciepła, a także sposobów eliminacji zanieczyszczeń powietrza oraz stosowanych technologii, w tym dobrych praktyk w gospodarstwach domowych. Najbardziej aktywni uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody, biorąc udział w przygotowanych konkursach. Dzięki temy proekologiczna wiedza trafiła do wielu młodych osób.


Edukacja to także praktyki organizowane dla uczniów nowosądeckich szkół średnich, dla których temat ciepłownictwa jest szczególnie interesujący. To działanie umożliwiające zdobywanie praktycznej wiedzy od specjalistów pracujących w MPEC Nowy Sącz. Jest to także swoisty pomost pomiędzy obszarem edukacyjnym a rynkiem pracy, z możliwością podjęcia w przyszłości zatrudnienia w stabilnym przedsiębiorstwie.


Kształcenie młodego pokolenia to nasz obowiązek i forma wsparcia edukacyjnego dla uczniów nowosądeckich szkół. Z dużą przyjemnością przekazujemy praktyczną wiedzę i kształcimy kolejne pokolenia także z myślą o rozwoju naszego przedsiębiorstwa -mówi prezes Paweł Kupczak.


Jedną ze szkół współpracujących z MPEC Nowy Sącz jest Zespół Szkół Budowlanych. Umowa na realizację praktyk w nowosądeckiej spółce została podpisana we wrześniu 2022 roku, a w 2023 roku swoje umiejętności rozwijało 25 uczniów. Praktyczne zajęcia w jednym z najnowocześniejszych tego typu przedsiębiorstw w Polsce to wyjątkowa okazja do zdobywania wiedzy w obszarze ciepłownictwa i nowoczesnych technologii, które wykorzystują odnawialne źródła energii i ograniczają emisję CO2. To także ogromne wsparcie dla uczniów, którzy w szkole poznają wiedzę od strony teoretycznej, a w MPEC Nowy Sącz mogą się rozwijać od strony praktycznej. Dodatkowo, dzięki wielu inwestycjom zrealizowanym przez spółkę MPEC, uczniowie mają dostęp do najnowocześniejszych technologii. Przykładem są dwie instalacje kotłów biomasowych w Kotłowni Millenium oraz jedna z najnowocześniejszych kogeneracji gazowych w Polsce o mocy 6 MW, która jest zlokalizowana przy ulicy Lwowskiej.


Źródło: MPECNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować