Ekologiczny projekt w Gminie Łącko

Gmina Łącko realizuje projekt Kompleksowa ochrona środowiska w Gminie Łącko - Eko Doradca dofinansowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, Typ projektu B. Funkcjonowanie ekodoradców w gminach, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ekologiczny projekt w Gminie Łącko

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Łącko ze wszystkich grup społecznych, a jego celem jest realizacja założeń Programu Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego poprzez utworzenie punktu obsługi mieszkańców oraz zatrudnienie ekodoradcy, wspierającego Gminę Łącko w transformacji energetycznej oraz edukacji ekologicznej skierowanej do mieszkańców.

W ramach projektu zostanie zatrudniony ekodoradca, którego zadaniem będzie prowadzenie działań doradczych i informacyjno-edukacyjnych w zakresie OZE, efektywności energetycznej, źródeł ogrzewania, dostępnych programów dofinansowania, uchwały antysmogowej, pomoc dla mieszkańców w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie i ich rozliczaniu. Przewidziany do realizacji jest również pakiet działań informacyjno-edukacyjnych, przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu Wykonana zostanie analiza możliwości wykorzystania OZE i redukcji emisji CO2. Zostanie również wykonany Remont i wyposażenie stacjonarnego punktu obsługi mieszkańców oraz zakupiony zostanie miernik jakości powietrza wraz z tablicą do wyświetlania wyników pomiaru.

W efekcie realizacji projektu zostanie zwiększona świadomość ekologiczna mieszkańców Gminy Łącko, zmniejszeniu ulegnie ubóstwo energetyczne na terenie Gminy oraz zoptymalizowane zostanie zużycie energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Okres realizacji: 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 524 932,97 zł

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 446 193,02 zł

Źródło: Gm. Łącko, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować