Finał konkursu plastycznego pt. "Eko-pojazd"

W nowosądeckim ratuszu odbył się finał konkursu plastycznego o nazwie “Eko-pojazd”. W gali wziął udział Artur Bochenek, zastępca prezydenta miasta.

Finał konkursu plastycznego pt. "Eko-pojazd"

Konkurs został zorganizowany przez Miasto Nowy Sącz oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z.o.o. Skierowany był do uczniów nowosądeckich szkół podstawowych (klasy od IV do VI), którzy brali udział w warsztatach przygotowanych przez MPK.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy dotyczącej “eko-pojazdu” dowolną techniką plastyczną. Prace były oceniane na podstawie kryteriów takich jak trafność doboru tematu, wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych, inwencja i pomysłowość w podejściu do tematu, wrażenie estetyczne oraz stopień trudności wykonania.

W konkursie wzięło udział ponad 500 uczniów, a napłynęło około 200 prac. Oceniano je w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV, V i VI. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii, a także przyznała wyróżnienia dla sześciu uczniów. Nagrody wręczali Artur Bochenek, Jerzy Leszczyński (prezes MPK) oraz Joanna Salabura (zastępca dyrektora Centrum Pozyskiwania Funduszy i Przedsiębiorczości).

Konkurs został zrealizowany w ramach zadania “Promocja transportu niskoemisyjnego w Nowym Sączu”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować