Generał brygady SG Stanisław Laciuga zakończył służbę w Straży Granicznej

W środę 21 lutego 2024 r. w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu funkcjonariusze wraz z pracownikami uroczyście pożegnali odchodzącego na emeryturę gen. bryg. SG Stanisława Laciugę - Komendanta KaOSG.

Generał brygady SG Stanisław Laciuga zakończył służbę w Straży Granicznej

Ten bardzo osobisty i wzruszający dla każdego kończącego czynną służbę w mundurze moment, obserwowała rzesza zgromadzonych na uroczystej zbiórce. W uroczystości pożegnania Generała Laciugi wzięli udział m.in.: gen. bryg. SG Robert Bagan - Komendant Główny SG, gen. bryg. SG Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału SG w Raciborzu, przedstawiciele urzędów administracji rządowej i władz samorządowych oraz instytucji, delegacje służb mundurowych, zaproszeni goście kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy KaOSG oraz rodzina Generała.

Zgodnie z ceremoniałem, odchodzący na emeryturę Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Stanisław Laciuga, który pełnił tę funkcję od 16 maja 2016 r., pożegnał się ze sztandarem Oddziału i przekazał go w ręce nowego Komendanta - gen. bryg. SG Adama Jopka.

Gen. bryg. SG Stanisław Laciuga w swoim przemówieniu podsumował ponad 28-letnią służbę w formacji, podziękował wszystkim za współpracę oraz lata spędzone w mundurze. Należy podkreślić, że sentencja „SEMPER FIDELIS” (łac. zawsze wierny) przyświecała całemu okresowi służby gen. bryg. SG Stanisława Laciugi, dotychczasowego Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Wzruszeni uczestnicy uroczystości złożyli bohaterowi wydarzenia serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę. Gen. bryg. SG Stanisławowi Laciudze życzymy zdrowia, realizacji dalszych planów i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

***

Generał brygady SG Stanisław Laciuga urodził się w 1970 r. Jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1995 roku, Studium Oficerskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia SG, ukończonego w 1996 r. oraz Narodowej Akademii FBI w Quantico, ukończonej w 2013 r.

Do służby przygotowawczej został przyjęty 13-go listopada 1995 roku w Karpackim Oddziale Straży Granicznej. Służbę rozpoczął w Strażnicy Straży Granicznej w Witowie na stanowisku starszego strażnika granicznego. Bezpośrednio po ukończeniu Stacjonarnego Studium Oficerskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej został skierowany jako specjalista do służby w Strażnicy Straży Granicznej w Wysowej. W październiku 1997 roku gen. bryg. SG Stanisław Laciuga został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Wydziale Ochrony Granicy Państwowej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W latach 1999-2000 r. został skierowany do służby poza granicami kraju w charakterze eksperta ochrony Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Po powrocie z Brukseli pełnił służbę kolejno na stanowiskach kierowniczych w Wydziale Ochrony Granicy Państwowej, Wydziale Granicznym oraz Wydziale Operacyjno – Śledczym, w tym od 1 stycznia 2011 r. jako zastępca naczelnika WOŚ. W 2013 roku, w okresie trwania likwidacji Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, wymieniony pełnił obowiązki początkowo na stanowisku Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji - Pełnomocnika Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a następnie Naczelnika Wydziału Operacyjno – Śledczego.

Po zniesieniu z dniem 31 grudnia 2013 r. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Stanisław Laciuga został przeniesiony do służby w Karpackim Ośrodku Wsparcia SG w Nowym Sączu, gdzie zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Wsparcia. Po powołaniu Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2016 roku, z dniem 16 maja 2016 roku został powołany na stanowisko Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. W dniu 3 listopada 2021 roku Postanowieniem Prezydenta RP został mianowany na stopień Generała Brygady Straży Granicznej, a 11 listopada 2021 r. odebrał nominację generalską z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Z dniem 21 lutego 2024 r. został zwolniony ze służby w Straży Granicznej. Staż służby 28 lat, 3 miesiące i 9 dni.

Gen. bryg. SG Stanisław Laciuga w trakcie dotychczasowej służby został odznaczony m.in.: Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2012), , Odznaką Straży Granicznej (2013), Srebrnym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2013), Odznaką FBI National Academy Associates Inc. (2013), Brązowym Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju (2017), Brązowym Krzyżem Zasługi (2017), Złotym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej (2020), Srebrną Odznaką Za Zasługi w Penitencjarnej, Odznaką Okolicznościową - Medalem Trzydziestolecia Powołania SG (2021), Złotym Jabłkiem Sądeckim (2021), Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2023), Medalem Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej (2023) oraz Krzyżem Komandorskim Biskupa Polowego „Deo et Patriae” (2024).

Źródło: KaOSG

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować