Pogoda - Sądeckie.pl7

Dzisiaj jest: 07. 03. 2021
Do końca roku: 299 dniGmina Chełmiec: Możliwości dofinansowania do inwestycji proekologicznych

Gmina Chełmiec: Możliwości dofinansowania do inwestycji proekologicznych

Gmina Chełmiec informuje, że istnieją aktualnie następujące możliwości dofinansowania instalacji proekologicznych:

1. W ramach dofinansowania inwestycji przy współpracy z Gminą Chełmiec mieszkaniec może otrzymać:

a) Dofinansowanie do powietrznej pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej wraz z zbiornikiem 260 lub 300 litrów,

koszt brutto zakupu i montażu urządzenia: 12 305,88 zł

dofinansowanie: 6 836,60 zł|

wkład mieszkańca: 5980,00 zł – cena obejmuje koszt analizy technicznej budynku, zakup i montaż instalacji oraz 5-letnie ubezpieczenie instalacji

Parametry urządzenia dostępne są w karcie katalogowej

b) Dofinansowanie do kolektorów słonecznych 2 płyty + zbiornik 250 l

koszt brutto zakupu i montażu urządzenia:  nie więcej niż 9 700,00 zł

dofinansowanie: nie więcej niż 5 400,00 zł

wkład mieszkańca:  nie więcej niż 4 800,00 zł – cena obejmuje koszt analizy technicznej budynku, zakup i montaż instalacji oraz 5-letnie ubezpieczenie instalacji

Cena ostateczna, dotacja, wkład mieszkańca, karty katalogowe będą  dostępne po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

c) Dofinansowanie do kotłów pelletowych o mocy 20 kW, bufor wody grzewczej 600 l, zbiornik ciepłej wody użytkowej 300 l

koszt brutto zakupu i montażu urządzenia:  nie więcej niż 25 600,00 zł

dofinansowanie: nie więcej niż 14 200,00 zł

wkład mieszkańca:  nie więcej niż 12 000,00 zł – cena obejmuje koszt analizy technicznej budynku, zakup i montaż instalacji oraz 5-letnie ubezpieczenie instalacji

Cena ostateczna, dotacja, wkład mieszkańca, karty katalogowe będą  dostępne po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

W projekcie mogą uczestniczyć właściciele/współwłaściciele budynków zamieszkałych, odebranych i użytkowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Stan prawny budynku musi być uregulowany. W momencie zgłoszenia  do projektu oraz w okresie 5-letniej trwałości projektu w budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie należy złożyć w Urzędzie Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec kompletnie uzupełniony i podpisany przez wszystkich współwłaścicieli wniosek dostępny poniżej. O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z ekodoradcą gminy Chełmiec 782 256 456.

2. W ramach dofinansowania inwestycji przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie mieszkańcy Gminy Chełmiec mogą ubiegać się o dofinasowanie do wymiany źródła ciepła na gazowe, piec pelletowy, pompę ciepła, termomodernizację budynku i montaż fotowoltaiki. Wnioski w tym zakresie mieszkańcy gminy składają bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie:

http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

https://www.wfos.krakow.pl/zmiany-w-programie-priorytetowym-czyste-powietrze/

Jeżeli dochód na członka gospodarstwa domowego jest niższy niż 1 400,00 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub niższy niż 1 960,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego przed złożeniem wniosku mieszkańcy Gminy Chełmiec mogą uzyskać zaświadczenie o wysokości dochodu uprawniające do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania w dziale świadczeń rodzinnych ul. Marcinkowicka 6, 33-395 Chełmiec.

Zgłoszenie udziału w projekcie  

Karta Katalogowa


Źródło: Gm. Chełmiec

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować