Gmina Grybów z dofinansowaniem na realizację dwóch ważnych zadań publicznych z rządowego Programu “Senior +”

Gmina Grybów otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch ważnych zadań publicznych z rządowego Programu “Senior +” na lata 2021-2025. Te działania mają na celu dalsze funkcjonowanie Klubu Senior + w miejscowości Cieniawa oraz utworzenie drugiego Klubu Senior + w miejscowości Biała Niżna.

Gmina Grybów z dofinansowaniem na realizację dwóch ważnych zadań publicznych z rządowego Programu “Senior +”

Łączna wartość pozyskanych środków wynosi 151 032,00 zł.

Cele funkcjonowania obu placówek “Senior +” w Gminie Grybów to przede wszystkim wsparcie seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+).

Obejmuje to:

  • Ofertę na rzecz społecznej aktywizacji, w tym prozdrowotną.
  • Usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii.
  • Ofertę edukacyjną, kulturalną, rekreacyjną i opiekuńczą, dostosowaną do potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

To inwestycje, które przyczynią się do poprawy jakości życia seniorów w tych miejscowościach.

Źródło: Gm. Grybów

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować