Gmina Korzenna z dofinansowaniem na wsparcie dla jednostek OSP

Gmina Korzenna otrzymała blisko 170 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na wsparcie dla jednostek OSP w ramach Programu Małopolskie OSP 2024. Środki te zostaną przeznaczone na poprawę warunków i wyposażenia jednostek.

Gmina Korzenna z dofinansowaniem na wsparcie dla jednostek OSP

Jednym z planowanych działań jest termomodernizacja budynku remizy OSP Wojnarowa, która ma na celu zmniejszenie strat ciepła i obniżenie kosztów ogrzewania. Ponadto gmina zamierza zakupić lekki samochód pożarniczy do 3t, specjalistyczną odzież ochronną dla strażaków oraz pompę przewoźną o dużej wydajności powyżej 10 000l/min. wraz z wyposażeniem. O tym, które jednostki OSP otrzymają nowy sprzęt, zadecyduje szczegółowa analiza potrzeb.

Źródło: Gm. Korzenna, fot. ilustracyjna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować