Gmina Łącko nawiązała współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Gmina Łącko nawiązała współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, co otwiera nowe możliwości dla lokalnej społeczności i uczelni. W ramach tej współpracy, będą realizowane projekty naukowo-badawcze i rozwojowe, które przyniosą korzyści zarówno studentom, jak i mieszkańcom Gminy.

Gmina Łącko nawiązała współpracę z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Podpisane porozumienie z dnia 13 marca 2024 roku przez Rektora ANS, prof. Mariusza Cygnara oraz Wójta Gminy Łącko, Jana Dziedzinę, zakłada m.in. wsparcie przedsięwzięć popularnonaukowych i organizację konferencji. To ważny krok w kierunku budowania kapitału intelektualnego i stwarzania lepszych warunków dla edukacji.

Realizacja praktyk zawodowych i prac dyplomowych w Gminie Łącko oraz tworzenie opracowań naukowych to tylko niektóre z możliwości, jakie otwiera to porozumienie. Jest to szansa na rozwój zarówno dla uczelni, jak i dla Gminy, która zyskuje solidnego partnera w dziedzinie edukacji i rozwoju.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować