Pogoda Nowy Sącz

29

Dzisiaj jest: 29. 09. 2023 Dni od początku roku: 271 Dni do końca roku: 93
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Gmina Łososina Dolna" 132 tys. zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Łososina Dolna" 132 tys. zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Łososina Dolna pozyskała 132 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.

Uchwałą Nr 712/2022 z dnia 10 maja 2022 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał podziału środków z budżetu województwa małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 2022 r. i przyznał gminie Łososina Dona dotację w wysokości 132 000,00 zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy.


W ramach tych środków oraz środków pochodzących z budżetu gminy Łososina Dolna planowana jest modernizacja następujących odcinków dróg gminnych:

1. drogę nr 292758 K Żbikowice - Bednarek Wronowice w km 0+000,00–0+180,00 położona w miejscowościach Żbikowice i Wronowice,

2. drogę nr 292431 K Bilsko - koło Słomki w km 0+000,00–0+404,00 w miejscowości Bilsko.


Modernizacja drogi w miejscowościach Żbikowice i Wronowice polegała będzie na stabilizacji podłoża gruntowego cementem, wykonania górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonania nawierzchni betonowej wraz z poboczami drogi na odcinku 180 mb.


Natomiast odcinek drogi położony w miejscowość Bilsko, zostanie zmodernizowany poprzez wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej, wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego oraz poprawienie odwodnienia drogi.


Roboty drogowe na w/w odcinkach dróg gmina planuje wykonać w drugiej połowie bieżącego roku. Wcześniej należy przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu wybrania oferenta do wykonania robót drogowych.

 

Chciałbym podziękować Zarządowi Województwa Małopolskiego za otrzymane środki finansowe, które stanowią wsparcie dla modernizacji dwóch dróg. Rok do roku modernizujemy i poprawiamy stan techniczny wielu dróg gminnych, polepszając standard skomunikowania i bezpieczeństwo użytkowników. Ważne jest, aby w sposób stabilny i przewidywalny, w zgodzie z założeniami, realizować plan rozwoju gminy. Drogi w tym planie odgrywają ważną rolę. Potrzeb wciąż jest dużo, a otoczenie gospodarcze i finansowe zmieniło się w ostatnich miesiącach diametralnie. Musimy jednak w tych niełatwych czasach podołać wyzwaniom, mądrze i racjonalnie gospodarując publicznym groszem. Szukaliśmy i szukamy więc gdzie się da środków zewnętrznych dla realizacji naszych gminnych inwestycji – mówi Andrzej Romanek wójt gminy.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować