Gmina Łososina Dolna chce pozyskać duże środki finansowe na realizację kilku inwestycji. Jakich?

Na ostatnim Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Sądecki Obszar Funkcjonalny podjęto uchwałę w sprawie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wójt Andrzej Romanek reprezentował gminę na tym zebraniu. Mieszkańcy gminy Łososina Dolna mają powód do radości, ponieważ istnieje możliwość pozyskania ogromnych środków z Funduszy Europejskich.

Gmina Łososina Dolna chce pozyskać duże środki finansowe na realizację kilku inwestycji. Jakich?

Poniżej projekty zgłoszone przez gminę Łososina Dolna w ramach SOF (Sądecki Obszar Funkcjonalny), które planuje zrealizować w latach 2024-2027, wraz z przewidywanymi środkami na te inwestycje:

  • Rozwój i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy Łososina Dolna: Projekt ten może uzyskać dofinansowanie w wysokości 6 604 123,08 złotych.
  • Wsparcie usług społecznych poprzez utworzenie Placówki Dziennej Opieki na terenie Gminy Łososina Dolna: Planowane dofinansowanie wynosi 2 607 981,98 złotych.
  • Budowa pieszej ścieżki turystycznej: Ścieżka zostanie wybudowana na odcinku od drogi powiatowej do zabudowań byłej szkoły w Tabaszowej. Projekt zakłada również wykonanie obiektów turystycznych, takich jak altany i miejsca do grillowania. Całość ma na celu zapewnienie komfortowych warunków podczas organizowanych spotkań oraz integrację społeczności lokalnej i turystów odwiedzających gminę. Całkowite dofinansowanie wynosi 800 000,00 złotych.
  • Działania modernizacyjne kładki wiszącej Witowice Dolne-Tropie w miejscowości Witowice Dolne: Kładka ta stanowi połączenie dwóch miejscowości na obszarze dwóch gmin: Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem. To miejsce o walorach widokowych oraz turystycznych, często odwiedzane przez mieszkańców jak i osoby przyjezdne. Przewidywane dofinansowanie wynosi 1 000 000,00 złotych.
  • Przy obiekcie nowo powstającego Ośrodka Zdrowia, który znajduje się obok Centrum Kultury i Promocji Łososina Dolna, planowana jest budowa tężni solankowej. To ważne przedsięwzięcie ma na celu poprawę zdrowia i komfortu mieszkańców oraz odwiedzających. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w kwocie 600 000,00 złotych.

Wójt Andrzej Romanek podkreśla, że to kolejne ogromne środki zabezpieczone dla gminy, które stanowią szansę na zrealizowanie ważnych inwestycji. Praca nad tym projektem trwała prawie dwa lata, ale efekty są znakomite. Dzięki środkom pozyskanym w ramach Sądeckiego Obszaru Funkcjonalnego (SOF), gmina ma możliwość dalszego rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców. Skala inwestycji jest już ogromna, a kolejne projekty czekają na realizację.

To świetne inicjatywy, które przyczynią się do rozwoju regionu.

Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować