Gmina Łososina Dolna: Kolejna droga do remontu

W dniu 12 grudnia 2023 r., podpisana została umowa z firmą HYDROTECHNIKA z siedzibą w Łukowicy, na realizację robót drogowych dla zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 292508 K Łososina Dolna – Sadowa w km od 0+007,00 do km 0+244,40 w miejscowości Łososina Dolna, gmina Łososina Dolna".

Gmina Łososina Dolna: Kolejna droga do remontu

Powyższe zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ma na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych.


Zakres planowanych prac obejmuje między innymi: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie odwodnienia, budowę chodnika dla pieszych, obrzegowanie, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami, oznakowanie, prace wykończeniowe i towarzyszące.


Z uwagi na okres zimowy zakończenie robót planowane jest do maja 2024 r.


Wartość zadania opiewa na kwotę: 502 349,13 zł

dofinansowanie: 315 520,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

budżet gminy: 186 829,13 zł.


To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy, bowiem dzięki finansowemu wsparciu z RFRD wykonamy przebudowę kolejnego w tym roku odcinka drogi gminnej. Staramy się pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, aby inwestycje w naszej gminie szły pełną parą i to nam się udaje, z czego bardzo się cieszę - mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to program dzięki któremu możemy budować, przebudowywać, a także remontować drogi gminne, które łącząc się z drogami wyższej kategorii, takimi jak drogi powiatowe czy krajowe współtworzą sieć komunikacyjną dzięki której, użytkownicy mogą się swobodnie i bezpiecznie poruszać. Po zakończeniu prac zdecydowanie poprawi się komfort, ale i bezpieczeństwo zarówno pieszych, jak i kierowców - podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować