Pogoda - Sądeckie.pl

6

Dzisiaj jest: 06. 12. 2021 Do końca roku: 25 dni
Jakość Powietrza:

Gmina Łososina Dolna: Będzie remont części dróg zniszczonych przez powódź. Umowy podpisane

Gmina Łososina Dolna: Będzie remont części dróg zniszczonych przez powódź. Umowy podpisane

Gminę Łososina Dolna dotknęło w tym roku kilka powodzi. Ulewne deszcze zniszczyły lub poważnie uszkodziły infrastrukturę drogową. Oszacowane szkody okazały się naprawdę duże. Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wojewoda przyznał gminie kwotę 1.273.600,00 zł, która pozwoli na realizację tylko części zadań związanych z usuwaniem skutków nawałnic.

W dniu 25 października 2021 r. w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej zostały podpisane cztery umowy na odbudowę zniszczonych odcinków dróg. Odbudowane zostaną drogi gminne: Zawadka – Osiedle Baranów, Tęgoborze – Rachów, Świdnik – Jodłowiec, Białawoda – Kokoce.


Zakres robót obejmie: prace rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem, wykonanie nawierzchni asfaltowych, poboczy oraz odwodnienia dróg i wykonanie oznakowania pionowego.


Minione lato było niezbyt łaskawe nie tylko dla naszej gminy. Niezwykle groźne anomalia pogodowe, spowodowały bardzo duże straty w infrastrukturze drogowej i mostowej. Skutki tegorocznych nawałnic będziemy usuwać jeszcze długo, bowiem ich skala jest naprawdę ogromna. Pozyskane środki od wojewody małopolskiego, tylko w części pozwolą zrekompensować poniesione straty. Prace polegające na odbudowie w/w dróg są realizowane przy dużym udziale środków z budżetu gminy bowiem do pozyskanego dofinansowania musimy dołożyć 20% środków własnych. Ponadto większą część drogi Zawdka – Osiedle Baranów musimy sfinansować ze środków gminnego budżetu, bowiem blisko 200 mb tej drogi znajduje się w terenach osuwiskowych, a na takie drogi dofinansowania niestety nie ma. Jak widać klęski żywiołowe powodują poważne straty nie tylko w infrastrukturze, ale także poważne wydatki z budżetu gminy. Nie jest łatwo, ale wierzę że wyzwaniom tym podołamy – podkreśla wójt Andrzej Romanek.


Do wykonania została jeszcze droga Łęki koło Nowaka, na realizację której ogłoszono kolejny przetarg, bowiem żaden wykonawca nie złożył oferty na jej realizację podczas pierwszego postępowania przetargowego.


Źródło: Gm. Łososina Dolna, fot. ilustracyjna

Co sądzisz o tym wydarzeniu

0

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować