Gmina Łososina Dolna z dofinansowaniem na modernizację dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Gmina Łososina Dolna otrzymała środki finansowe z budżetu województwa małopolskiego na modernizację dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Gmina Łososina Dolna z dofinansowaniem na modernizację dwóch dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Oto szczegóły tych inwestycji:

  • Modernizacja drogi gminnej nr 292645 K Świdnik – Fedko, Dunikowski w km 0+000,00 – 0+200,00 w miejscowości Świdnik, gmina Łososina Dolna.
  • Modernizacja drogi gminnej nr 292679 K Tabaszowa – Filipówka w km 0+000,00 – 0+160,00 w miejscowości Tabaszowa, gmina Łososina Dolna.

Modernizacja tych dróg obejmować będzie między innymi:

  • Stabilizację podłoża,
  • Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
  • Wykonanie nawierzchni betonowej wraz z poboczami drogi,
  • Wykonanie odwodnienia.

Wysokość dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego wynosi 147 625,00 zł, co stanowi 50% wartości inwestycji.

W słowach Andrzeja Romanka, wójta gminy: “Bardzo cieszy fakt, iż skutecznie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację różnorakich inwestycji, w tym inwestycji drogowych. Nie inaczej jest w przypadku dwóch dróg w miejscowości Świdnik i Tabaszowa, na które gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Niech drogi te służą mieszkańcom zgodnie z ich oczekiwaniami. Tym bardziej cieszy fakt, że nadto zapewnimy rolnikom dojazd do pól. Będzie komfortowo i bezpiecznie.”

Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować