Gmina Podegrodzie z promesą na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu żłobka, przedszkola i stołówki w Brzeznej

Projekt termomodernizacji obiektów publicznych w gminie Podegrodzie otrzymał znaczące wsparcie finansowe z funduszy europejskich.

Gmina Podegrodzie z promesą na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu żłobka, przedszkola i stołówki w Brzeznej

Marszałek Województwa Małopolskiego wręczył Wójtowi Gminy Podegrodzie promesę na kwotę ponad 1,1 miliona złotych na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektu żłobka, przedszkola i stołówki w m. Brzezna wraz z montażem OZE”. Dzięki temu możliwe będzie przeprowadzenie szeregu działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków, takich jak ocieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji grzewczych i wentylacyjnych, zastosowanie inteligentnych systemów zarządzania budynkami oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.


Spotkanie z beneficjentami odbyło się w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie Marszałek podkreślił znaczenie projektów termomodernizacyjnych dla poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska. Wójt Gminy Podegrodzie podziękował za wsparcie i zapewnił o terminowej i rzetelnej realizacji zadania.


Źródło: Gm. Podegrodzie

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować