I Konferencja naukowa nt. „Współczesne bezpieczeństwo – wyzwania, szanse, zagrożenia” w ANS

Na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyła się dwudniowa I Konferencja naukowa pn. „Współczesne bezpieczeństwo – wyzwania, szanse, zagrożenia”. W jej trakcie wysłuchano ponad dwudziestu referatów naukowców z całej Polski, które jeszcze w tym roku znajdą się w planowanej pokonferencyjnej monografii.

I Konferencja naukowa nt. „Współczesne bezpieczeństwo – wyzwania, szanse, zagrożenia” w ANS

Od 10 do 11 czerwca Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, a dokładniej Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie gościła pracowników naukowych ośrodków akademickich z Warszawy, Wrocławia, Gdyni, Łodzi, Szczytna i Żar, którzy podczas Konferencji „Współczesne bezpieczeństwo – wyzwania, szanse, zagrożenia” zaprezentowali obszary swoich badań związanych z tym niezwykle ważnym zagadnieniem.

- Celem naukowym Konferencji jest dokonanie identyfikacji teoretycznych i praktycznych aspektów współczesnego bezpieczeństwa w kontekście szans, wyzwań i zagrożeń oraz wymiana poglądów ludzi nauki i praktyków w obszarze założeń, uwarunkowań, praktycznych rozwiązań oraz kierunków ewolucji współczesnego bezpieczeństwa w sytuacji nieustannych zmian w globalnej polityce oraz oddziaływania czynników naturalnych. Analiza wyników badań prowadzonych przez ośrodki naukowe i wymiana doświadczeń osób zajmujących się powyższą problematyką ma dać odpowiedź na szereg pytań i problemów z tym związanych – przybliża dr hab. inż. Marian Żuber, prof. ANS, przewodniczący komitetu naukowego Konferencji.

W założeniach organizatorów Konferencji jest nakreślenie tematyki dalszych badań, rozpowszechnienie i promocja dotychczasowych wyników badań oraz proponowanych rozwiązań organizacyjno-technicznych w kwestii szeroko rozumianego bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych.

Uczestnikami I Konferencji naukowej pn. „Współczesne bezpieczeństwo – wyzwania, szanse, zagrożenia” byli przedstawiciele środowiska akademickiego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (nauczyciele akademiccy oraz studenci), a przede wszystkim przedstawiciele nauki z ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych: Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Policji w Szczytnie, Akademii Pożarniczej w Warszawie, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu w Siedlcach, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz innych instytucji realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa (Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, Miejskiego Centrum Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu, Powiatowego Centrum Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu).

Przedstawione 24 artykuły zostaną opublikowane w monografii wydanej w wydawnictwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu znajdującym się na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować