II edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Ruszyła II edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

II edycja konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Projekt został zainicjowany przez małżonkę prezydenta RP – Agatę Kornhauser-Dudę i został objęty jej honorowym patronatem. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 28 lutego 2022 r.


Nadrzędnym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym. Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.


Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:

  • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
  • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
  • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Szczegóły tutaj.


Źródło: SPNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować