II Gminne Warsztaty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

W miniony weekend odbyły się II Gminne Warsztaty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Podegrodzie. Ćwiczeniom przyglądał się m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec i radna powiatowa Joanna Szewczyk-Kubacka.

II Gminne Warsztaty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Młodzież musiała wykazać się umiejętnościami wydobycia osoby poszkodowanej z samochodu oraz udzielenia pierwszej pomocy, musztry, ewakuacji poszkodowanego z pomieszczenia, a także rozwiązać testy z wiedzy pożarniczej i zaliczyć testy sprawnościowe. W warsztatach uczestniczyło 109 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z 13 jednostek z terenu gminy Podegrodzie oraz jedna drużyna z gminy Łukowica.

Impreza mogła się odbyć m.in. dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

Źródło: SPNS, fot. Monika Plata

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować