Inwestycje w oświacie i kontynuacja modernizacji dróg wśród tematów Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego

Sprawozdanie starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym poprzedziło głosowanie nad uchwałami, przyjętymi podczas dzisiejszej Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, prowadzonej przez jej przewodniczącego Romana Potońca.

Inwestycje w oświacie i kontynuacja modernizacji dróg wśród tematów Sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego

Starosta poinformował radnych o planach rozbudowy o część dydaktyczną budynku Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu. Obejmie ona m.in. segment dydaktyczny wraz z instalacjami, przyłączem wody oraz przyłączem gazowym, budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórkę budynku gospodarczego. Orientacyjna wartość inwestycji to 9.853.000 zł , a termin jej realizacji wynosi 11 miesięcy od podpisania umowy.


11 października 2023 roku Powiat otrzymał wstępną promesę na kwotę sześciu milionów złotych w celu zapewnienia dofinansowania z Rządowego Funduszu "Polski Ład" inwestycji pod nazwą "Budowa toru saneczkowego w Marcinkowicach" – poinformował starosta Marek Kwiatkowski. - Ma on służyć przede wszystkim treningom zawodników uprawiających saneczkarstwo wyczynowe. Warto dodać, że przy Zespole Szkół w Marcinkowicach działa klub saneczkowy, a w szkole uczą się reprezentanci Polski juniorów, którzy obecnie trenują między innymi w Norwegii. Tor będzie dopełnieniem całego kompleksu Powiatowego Centrum Sportu w Marcinkowicach. Wkrótce zlecimy opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu wyłonienia wykonawcy w formule "zaprojektuj i wybuduj".


Starosta wspomniał też o zakończonych robotach drogowych i mostowych, w tym modernizacji drogi powiatowej w Roztoce Wielkiej, na której wybudowano most wraz z dojazdami (wartość robót: 1.983.862,09 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Leśnego w wysokości 1.388.703,46 zł oraz rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 552.498,00 zł). Omówił też budowę doświetlenia 30 przejść dla pieszych (wartość robót: 662.999,60 zł). Starosta wspomniał o opracowaniu dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej Niecew-Podole Górowa w Lipnicy Wielkiej, budowy obiektów mostowych na drodze powiatowej Łęka-Koniuszowa-Mogilno oraz stabilizacji i zabezpieczenia osuwiska i odbudowy drogi powiatowej Ropa-Wawrzka-Florynka wraz z przepustem we Florynce. W trakcie realizacji jest 14 zadań związanych z rozbudową i przebudową dróg powiatowych i mostów. Trzy kolejne są na etapie przetargów, to remont drogi powiatowej Biczyce Dolne-Gostwica w Biczycach Dolnych i Niskowej, przebudowa drogi powiatowej Łącko-Naszacowice w Naszacowicach i Olszance oraz przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna-Ujanowice-Młynne w miejscowościach Wronowice i Żbikowice.


Źródło: SPNS, fot. Paweł Szeliga

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować