Jeden z profesorów ANS w Radzie Doskonałości Naukowej

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Grzegorz Sztwiertnia, ceniony pracownik naukowy i dydaktyczny z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej na lata 2024–2027 w dziedzinie sztuki (dyscyplina: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki).

Jeden z profesorów ANS w Radzie Doskonałości Naukowej

Prof. Sztwiertnia otrzymał 141 głosów w głosowaniu uczelni z całej Polski i zajął jedno z trzech miejsc wraz z prof. dr hab. Bogumiłą Jung z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (167 głosów) i prof. dr. hab. Kamilem Kuskowskim z Akademii Sztuki w Szczecinie (105 głosów).


Rada Doskonałości Naukowej jest najważniejszym organem nadzorującym rozwój pracowników naukowych (doktorów i doktorów habilitowanych) szkół wyższych według standardów jakości działalności naukowej niezbędnych do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora.


Źródło: ANS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować