Kolejna kapliczka w regionie wypiękniała

Końcem listopada zakończyły się prace restauratorskie przy Kapliczce Matki Bożej Niepokalanej w Tęgoborzu.

Kolejna kapliczka w regionie wypiękniała

Kapliczka oraz figura Matki Boskiej była w złym stanie, i konieczne było przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich i renowacyjnych. Dzięki pozyskanym środkom z województwa małopolskiego oraz środkom własnym zostały przeprowadzone prace renowacyjne, obejmujące odświeżenie elewacji zewnętrznej wraz z renowacją okien, wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachu, konserwację krzyża, odprowadzenie wód opadowych, odnowienie odsłoniętych malowideł oraz zdobień na wewnętrznych ścianach kapliczki, które były przykryte kilkoma warstwami farby, kompleksową renowacją figury Matki Bożej.


Prace renowacyjne i remontowe przyczyniły się do odnowienia i przywrócenia pierwotnej świetności figury Matki Bożej oraz kapliczki, dzięki czemu kapliczka odzyskała swój blask.


Dokonując renowacji kapliczki zadbano o nasze dziedzictwo kulturowe, tak by zostało zachowane dla kolejnych pokoleń.


Kapliczki od stuleci wpisują się w kulturowy krajobraz naszego regionu. Podobnie jak kościoły stanowią ważny element naszego duchowego dziedzictwa. Są one dowodem religijności mieszkańców, elementem naszej narodowej tożsamości. Fundowane je jako wota dziękczynne, czy też ku pamięci ważnych wydarzeń historycznych. Nierzadko posiadają wyjątkową wartość historyczną i artystyczną. Nie możemy o nich zapominać, musimy przywracać im walory artystyczne i estetyczną postać, po to aby przetrwały i były dla potomnych widomym znakiem naszej religijności i narodowej tożsamości – podkreśla wójt gminy Andrzej Romanek.


KRÓTKA HISTORIA KAPLICZKI/fragment dokumentacji powykonawczej prac konserwatorskich opracowany przez Panią mgr inż. Katarzynę Kot oraz Panią mgr. Małgorzatę Wójcik-Rychlec/


Z informacji dotychczas zebranych wynika, iż obiekt stoi na terenie wcześniejszej kapliczki fundacji pobliskiego dworu z którym to wydaje się być związana jej pierwotna forma nieznana obecnie. Niegdyś kapliczka ta znajdowała się na krańcu działki dworskiego ogrodu przy drodze po której drugiej stronie graniczyła działka plebańska. Było to ścisłe centrum wsi, nieopodal znajdowała się austeria czyli rodzaj karczmy przydrożnej. Istnienie obiektu na tym miejscu potwierdza notatka z Ksiąg Parafialnych z roku 1841 dotycząca przebiegu dróg komunikacyjnych. Kapliczkę można odnaleźć w mapach katastralnych z 1848 r. Starszą kapliczkę przebudowano bądź rozbudowano. Ponoć rzeźba Matki Bożej Niepokalanej została z niej wyeksponowana ponownie. Literatura podaje jako datę powstania obecnej budowli rok 1927, a za fundatorów przytacza okoliczną społeczność katolicką, którą ukierunkował kierownik tamtejszej szkoły Franciszek Czajka oraz Józef Janik. Z analizy dostępnych informacji przyjmuje się, iż budowla powstała przynajmniej w XIX w.


Źródło: Gm. Łososina Dolna

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować