Konferencja w ANS z udziałem prezydenta

W dniu 15 grudnia 2023 r. odbyła się konferencja "Kultura w rozwoju miasta” zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wśród zaproszonych gości był Prezydent Ludomir Handzel, który przedstawił plany odbudowy Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, zniszczonego podczas II wojny światowej.

Konferencja w ANS z udziałem prezydenta

Prezydent Handzel podkreślił, że odbudowa zamku jest ważnym elementem polityki kulturalnej miasta, która ma na celu zachowanie i promowanie dziedzictwa historycznego regionu. Prezydent zaprezentował wyniki badań archeologicznych i kwerendalnych, które pozwoliły na odtworzenie pierwotnego kształtu i funkcji zamku. Prezydent zapowiedział, że odbudowa zamku rozpocznie się w 2024 r. i potrwa około 5 lat. 


Na konferencji wystąpili również inni eksperci zajmujący się historią i znaczeniem Zamku Królewskiego w Nowym Sączu. Prof. Jerzy Rajman z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie omówił genezę i rozwój warowni od średniowiecza do czasów nowożytnych. Dr Jarosław Jakubowski, redaktor naczelny "Rocznika Sądeckiego", przedstawił rolę społeczną i kulturową zamku w kontekście historii regionalnej i powszechnej. 


Konferencja była okazją do wymiany poglądów i dyskusji nad przyszłością Zamku Królewskiego w Nowym Sączu, który ma stać się symbolem tożsamości i dumy mieszkańców miasta.


Źródło: UMNS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować