Koniec kontroli na granicy ze Słowacją

Od 3 marca można znów swobodnie przekraczać granicę Polski z Republiką Słowacką. Podczas blisko 5-miesięcznego okresu przywrócenia kontroli granicznej, na małopolskim odcinku granicy skontrolowano prawie 1,5 mln osób.

Koniec kontroli na granicy ze Słowacją

W tym czasie funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej byli odpowiedzialni za zabezpieczenie małopolskiego odcinka granicy. Był on ochraniany w sposób ciągły w punktach kontroli granicznej, na posterunkach blokujących oraz przez patrole w terenie.

Od 4 października 2023 r. do 3 marca 2024 r. na małopolskim odcinku granicy skontrolowano łącznie 1 482 060 osób, 1 720 nie spełniało warunków wjazdu do Polski i zostało zawróconych. Skontrolowano i odprawiono także 631 417 środków transportu.

W trakcie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej wsparcie osobowe pogranicznicy uzyskali ze strony funkcjonariuszy policji oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto stałe współdziałania prowadzone były z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Ochrony Kolei.

Źródło: SPNS, fot. Archiwum KaOSG


Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować