Pogoda Nowy Sącz

28

Dzisiaj jest: 28. 09. 2023 Dni od początku roku: 270 Dni do końca roku: 94
Jakość: PM 10: % normy PM 2.5: % normy So2: % normy

Krynica Forum: W relacji gospodarki i środowiska ważna jest równowaga

Krynica Forum: W relacji gospodarki i środowiska ważna jest równowaga

O tym, jak wzrost gospodarczy wpływa na środowisko i o tym, czy bogacenie się społeczeństw musi wiązać się ze szkodami dla otaczającej nas natury w drugim dniu krynickiego forum rozmawiali uczestnicy panelu pt. „Wpływ gospodarki na zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska”. W dyskusji uczestniczyli Józef Gawron - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego i dr hab. inż. Zbigniew Karaczun - Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie.

Jak zauważono, problem wpływu wzrostu gospodarczego na klimat i środowisko jest złożony, bowiem społeczeństwa, które się bogacą się i rozwijają, oczekują dalszego wzrostu i stałego dostępu do dóbr, zasobów, czy usług – często również tych, które niegdyś uznawano za luksusowe. Jednocześnie, te same społeczeństwa, wraz ze wzrastającą świadomością zagrożeń dla środowiska i problemów klimatycznych oczekują, że działania i procesy, które wiążą się z wysoką konsumpcją, nie będą wyrządzały szkody w środowisku naturalnym – lub, że ich negatywny wpływ na naturę będzie ograniczany.


Ważne jest to, by znaleźć równowagę, symbiozę. Chcemy postępu, chcemy wzrostu gospodarczego – on jest niezbędny - chcemy dostępności wielu dóbr, ale jednocześnie musimy sobie zadawać pytanie czy jesteśmy też skłonni – dla środowiska, dla zachowania tego naszego wspólnego dobra – czy zdecydowanie jesteśmy gotowi do podjęcia się pewnych samoograniczeń, chociażby dotyczących poziomu konsumpcji - zauważył wicemarszałek Józef Gawron.


W dyskusji podkreślono także, że z uwagi na aktualną sytuację, związaną m.in. z agresją rosyjską na Ukrainę, nastąpiły istotne zmiany priorytetów, również tych związanych z działaniami prośrodowiskowymi. - Niestety, nastąpiła zmiana priorytetów. W momencie, gdy zagrożone jest podstawowe poczucie bezpieczeństwa, inne względy – również, niestety, troska o środowisko - schodzą na dalszy plan. Jeśli popatrzeć na aktualną sytuację – za wschodnią granicą mamy stan wojny, jesteśmy w sytuacji masowego napływu uchodźców, jesteśmy więc także w stanie zarządzania kryzysowego - nie planowania wieloletniego, z rozpisanym całym harmonogramem określonych działania i poszukiwania mechanizmów wspierających. Bez wspierania pewnych działań nie będzie zmian dotyczących chociażby zielonej energii, transformacji energetycznej. One muszą pojawić się w Polsce, ale one schodzą na plan dalszy, jeżeli podstawowym pytaniem mieszkańców Europy jest dzisiaj „czy jesteśmy bezpieczni”, „czy będziemy przygotowani na agresję, jeżeli ona będzie miała miejsce” i „czy jesteśmy w stanie poradzić sobie z brakiem gazu, prądu, czy uszkodzeniami systemów np. teleinformatycznych”. Przecież to wszystko, niestety, jest możliwe - powiedział Józef Gawron.


Należy więc podkreślić: zmieniły się priorytety. Teraz, w tej sytuacji my, czując się wciąż społeczeństwem bogatszym, zasobniejszym, chcącym żyć wygodnie - ale też i mając świadomość dotyczącą środowiska, chcąc o to środowisko zadbać, chcemy czuć się w nim dobrze – czy mamy takie plany i takie zamierzenia, które są możliwe do wykonania i które będą przyjęte przez społeczeństwo. Bo nic nie stanie się samo, żadna zmiana nie dokona się sama - zakończył wicemarszałek Małopolski.


Jak zauważono, w aktualnej sytuacji ważne jest, by patrzeć na przemysł wysokoenergetyczny, wysokoemisyjny, mając wciąż na uwadze realia wolnorynkowe. Należy także brać pod uwagę, że w różnych krajach i częściach świata panują odmienne przepisy, często zezwalające na działania, które są zabronione w innych – co wiąże się z nierównościami w obszarze szans gospodarczych, nakładów ponoszonych w biznesie, czy poziomie zanieczyszczenia środowiska.


Musimy także myśleć o tym, by w trosce o środowisko schodzić do poziomu jednostkowego i zmieniać przyzwyczajenia, nawyki, codzienne zachowania. To dotyczy pojedynczych osób, gospodarstw, tego, co każdy z nas jest w stanie zmienić, a co dotyczy m.in. korzystania z ciepła, energii, wytwarzania odpadów, czy ograniczenia konsumpcji - podsumował Józef Gawron.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować