Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu limanowskiego zakończona

Kwalifikacja wojskowa w Powiecie Limanowskim, która odbyła się w 2024 roku, wykazała wysoką frekwencję. Z 915 osób zobowiązanych do stawienia się, 842 odpowiedziało na wezwanie, co świadczy o dużej świadomości obywatelskiej wśród młodych ludzi.

Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu limanowskiego zakończona

Przewodniczący komisji, lek. med. Zygmunt Rojek, wraz z zespołem, zapewnił sprawną organizację i przebieg kwalifikacji, co zostało docenione przez lokalne władze. Starosta Limanowski, Mieczysław Uryga, wyraził uznanie dla pracy komisji, która przyczyniła się do stworzenia przyjaznej atmosfery dla kandydatów.

Takie działania są kluczowe dla zachowania wysokiego morale i gotowości obronnej kraju, a także dla promowania wartości służby wojskowej wśród młodego pokolenia.

Źródło: Powiat Limanowski

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować