Limanowa: Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy i przebudowy zaplecza noclegowego LDK

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ireny Gawlik podpisał umowę z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynku zaplecza noclegowego Limanowskiego Domu Kultury”. Wykonawcą zadania na podstawie rozstrzygniętego przetargu będzie Firma Budowlana „GURGUL”, z ramienia której umowę podpisał właściciel firmy – Piotr Gurgul.

Limanowa: Podpisano umowę z Wykonawcą rozbudowy i przebudowy zaplecza noclegowego LDK

Projekt został podzielony na dwa etapy:

I etap obejmuje poprawę efektywności energetycznej budynku LDK i ma być zrealizowany do października 2024 roku.

II etap to prace związane z rozbudową i przebudową budynku zaplecza noclegowego, które planujemy ukończyć w czerwcu 2025 roku.

Cała inwestycja, włączając w to rozbudowę, przebudowę oraz poprawę efektywności energetycznej budynku LDK, zostanie zrealizowana za kwotę 9 394 399,16 zł. Środki na ten cel pochodzą zarówno zewnętrznych źródeł, jak i własnych środków miasta. Oto szczegóły finansowania:

Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza noclegowego otrzyma dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych „Polski Ład”.

Poprawa efektywności energetycznej budynku LDK będzie realizowana przy udziale środków pochodzących z Krajowego Programu Operacyjnego (KPO) w wysokości 2 632 835,50 zł.

To ważny krok dla naszej społeczności, który przyczyni się do modernizacji i rozwoju Limanowskiego Domu Kultury.

Źródło: Miasto Limanowa

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować