Małopolska inwestuje w infrastrukturę sportową m. in. w Gminach: Korzenna i Łukowica

Rządowy program „Sportowa Polska”, wspiera rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Inwestycje tego typu zwiedzili w gminach Łukowica i Korzenna wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jacek Osuch, senator Wiktor Durlak i wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Małopolska inwestuje w infrastrukturę sportową m. in. w Gminach: Korzenna i Łukowica

Wspólny cel: rozwój lokalnej infrastruktury sportowej

Budowa nowych obiektów sportowych to nie tylko poprawa warunków do uprawiania sportu, ale także stymulowanie rozwoju gospodarczego i społecznego danej miejscowości. Chcemy, aby każdy samorząd miał taką możliwość. Przykłady z gmin Korzenna i Łukowica pokazują, jak skutecznie działają programy rządowe w tym zakresie. Dzięki nim wspieramy rozwój sportowy małych Ojczyzn. W takich miejscach ważna jest dobra współpraca między rządem a samorządem – dla dobra mieszkańców – mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.


Przez lata mniejsze miejscowości były pomijane w planach rozwoju infrastruktury, także tej służącej kulturze fizycznej i sportowi. Nie docierało tu rządowe finansowanie. Zmienił to rząd Zjednoczonej Prawicy. Jako pełnomocnik ds. infrastruktury sportowej cieszę się z każdej takiej inwestycji, która dowodzi, że „da się” i że „można” także w mniejszych miejscowościach realizować projekty na miarę XXI wieku. Budowa sal gimnastycznych, boisk z pełnym zapleczem to klucz do zdrowia, to podstawa rozwoju dzieci i młodzieży – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch.


Obiekty, które dziś odwiedzamy, to trasa dotrzymanego słowa. Postawiliśmy na rozwój lokalnej infrastruktury sportowej i udało się go zrealizować. Wywiązaliśmy się ze zobowiązań. Namacalne dowody widzimy w postaci krytej pływalni w Korzennej czy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Łęce. Takich obiektów sportowych brakowało - dostępnych na wyciągnięcie ręki. Teraz ich mapa obejmuje coraz więcej lokalizacji. Tak działa rządowy program Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.


Nowa sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu w gminie Łukowica

W Jastrzębiu wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem, ogrodzeniem i utwardzonym terenem przy Szkole Podstawowej. To efekt inwestycji dofinansowanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Zadanie otrzymało wsparcie w wysokości ponad 2,3 mln zł, a całkowity koszt tej inwestycji to blisko 3,5 mln zł.


Dzięki tej inwestycji dzieci nie muszą już ćwiczyć w pomieszczeniach zaadaptowanych po kotłowni i magazynie na węgiel. Teraz mają do dyspozycji salę gimnastyczną na najwyższym poziomie. Szkoła w Jastrzębiu liczy 42 uczniów i 15 przedszkolaków. Nowa sala gimnastyczna to dla nich szansa na rozwój sportowy i zdrowy tryb życia kolejnych pokoleń mieszkańców gminy – mówi wójt gminy Łukowica Bogdan Łuczkowski.


Nowe obiekty sportowe przy Szkole Podstawowej w Łęce i w Miłkowej w gminie Korzenna

Przy Szkole Podstawowej w Łęce wybudowano salę gimnastyczną z pełnym zapleczem, która otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020. Wsparcie wyniosło ponad 3,5 mln zł, a cała inwestycja kosztowała ponad 6 mln zł.


Dzięki tej inwestycji powstał kompleksowy, wielofunkcyjny obiekt sportowy, który umożliwia rozwój różnych dziedzin kultury fizycznej i sportu dla różnej grupy odbiorców. Wcześniej Szkoła Podstawowa w Łęce nie miała sali gimnastycznej, a zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w pomieszczeniach szkolnych.


W Miłkowej trwa budowa sali gimnastycznej i przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej. Projekt ten również otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Dotacja wynosi ponad 3,4 mln zł, a całkowity koszt zadania to prawie 5 mln zł.


Celem tej inwestycji jest stworzenie nowej infrastruktury sportowej w Miłkowej, która zapewni profesjonalne warunki do realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także dla wszystkich chętnych. Przebudowa boiska ma na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa istniejącego pola gry (obecnie asfaltowego) oraz dostosowanie jego wymiarów do obowiązujących norm.


Nowe i zmodernizowane obiekty sportowe w gminie Korzenna

W Koniuszowej wybudowano bieżnię prostą przy Szkole Podstawowej, która otrzymała wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021. Dofinansowanie wyniosło blisko 158 tys. zł, a cały projekt kosztował prawie 232 tys. zł.


W Janczowej zmodernizowano boisko wielofunkcyjne, które otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska – Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2021. Dotacja wyniosła blisko 490 tys. zł, a całkowity koszt prac to ponad 708 tys. zł. Celem projektu było m.in. zwiększenie wielofunkcyjności obiektu poprzez wymianę nawierzchni pola gry ze strefą bezpieczną 23x44 m, montaż bramek do piłki ręcznej, osprzętu do piłki siatkowej, koszy do piłki koszykowej itd.


Ostatnim punktem trasy była modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Korzennej. Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - edycja 2022. Dotacja wyniosła 1 mln zł, a całkowity koszt zadania to ponad 1,3 mln zł. Dzięki tej modernizacji kompleks sportowy ORLIK przy Szkole Podstawowej w Korzennej zwiększy dostępność do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzację sportu i aktywnego stylu życia. Umożliwi to uczniom Szkoły i Szkolnym Klubom Sportowym rozwój działalności w różnych dziedzinach sportowych i osiąganie lepszych wyników. Obiekt ucierpiał też wskutek ulewnych deszczy i podtopień z lipca 2021r.


Gmina Korzenna ma ograniczone możliwości finansowe, dlatego realizacja licznych inwestycji i robót remontowo-budowlanych wymaga pozyskania dofinansowania, które jest bardzo potrzebne. Realizacja powyższych projektów przyczyni się do poprawy bazy sportowej, która będzie służyć nie tylko aktywności fizycznej mieszkańców, ale także integracji społecznej – dodaje wójt gminy Leszek Skowron.


Szerokie wsparcie rządowe dla samorządów

Gminy Łukowica i Korzenna korzystają z wielu programów rządowych, które wspierają ich rozwój. Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych gmina Korzenna otrzymała ponad 11,3 mln zł na realizację różnych projektów, takich jak: rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowa kompleksu sportowego w Korzennej, modernizacja budynku Urzędu Gminy, poprawa infrastruktury drogowej (w tym oświetlenia i ścieżek rowerowych).


Z kolei z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych gmina Korzenna uzyskała prawie 23 mln zł na m.in. budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Gmina Korzenna skorzystała też z dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w latach 2018-2022. Na 19 zadań, takich jak remonty dróg, mostów i przepustów, przeznaczono blisko 7 mln zł.


Natomiast z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina otrzymała ponad 12 mln zł na 9 zadań związanych z poprawą stanu dróg. Również gmina Łukowica wykorzystuje możliwości programów rządowych. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sfinansowała m.in. rozbudowę remizy OSP w Łukowicy, budowę zbiornika na wodę pitną i stacji uzdatniania wody w Przyszowej oraz budowę wieży widokowej na górze Skiełk. Łącznie otrzymała prawie 8 mln zł z tego funduszu.


Z kolei z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych gmina Łukowica realizuje takie projekty jak: przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świdniku oraz modernizacja budynków użyteczności publicznej i dostosowanie części budynku byłego gimnazjum w Łukowicy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na te cele otrzymała promesy na łączną kwotę prawie 19,5 mln zł.


Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg gmina Łukowica uzyskała blisko 3 mln zł na 4 zadania związane z poprawą stanu dróg. Otrzymała też 50 tys. zł z dotacji z budżetu państwa na remont mostu w Roztoce, który ucierpiał w wyniku klęski żywiołowej w 2019 roku.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować