Małopolska przeznaczyła na walkę z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami około 1,5 mld zł

Małopolska przeznaczyła na walkę z koronawirusem i jego negatywnymi skutkami około 1,5 mld zł

Stworzone zostało sześć pakietów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, której głównym celem jest pomoc kierowana w stronę służby zdrowia, ochrona firm i etatów w małopolskich przedsiębiorstwach oraz wsparcie uczniów, nauczycieli i podopiecznych placówek opieki całodobowej. To konkretna i bardzo potrzebna pomoc.

 

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światową gospodarką. Jej dotkliwe skutki odczuwalne są także w Polsce. Małopolska zareagowała na ten nagły kryzys niezwłocznie. Powstała Małopolska Tarcza Antykryzysowa, podzielona na trzy etapy. Środki, na łagodzenie skutków pandemii, pochodzą z Funduszy Europejskich oraz budżetów państwa i województwa.

 

Po wybuchu pandemii najważniejsze było leczenie chorych i ratowanie życia. Dlatego Małopolska przeznaczyła aż 190 mln zł na zakup sprzętu medycznego (od środków ochrony osobistej przez respiratory, aż po karetki).

 

Na przeciwdziałanie negatywnym skutkom w gospodarce małopolski samorząd w ramach pakietu przedsiębiorczości przekazał w sumie ponad 343 mln zł. Celem podjętych działań jest ochrona przedsiębiorstw i miejsc pracy, które są filarem gospodarki. 247 mln zł przekazano na wsparcie małopolskich firm, a ponad 33 mln zł otrzymali samozatrudnieni. Ponadto część z tej kwoty (62,5 mln zł) została przekazana na nowe instrumenty wsparcia rynku pracy.

 

Pakiet przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej pozwolił na wsparcie 4 408 małopolskich MŚP oraz 3 659 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. To daje sumę łącznie aż 8 067 firm z każdego zakątka Małopolski. Otrzymane środki pozwoliły utrzymać 27 404 etatów w firmach, które zatrudniają pracowników. Gdy dodamy do tego samozatrudnionych otrzymamy 31 063 etatów.

 

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy mogli składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie zatrudnienia w firmach - tzw. bon rekompensacyjny (9 tys. zł – to wysokość wsparcia dla jednego etatu). Analogicznie w przypadku samozatrudnionych, którzy również mogli się ubiegać o 9 tys. zł wsparcia.

 

Z kolei w ramach pakietu płynności finansowej – małopolscy przedsiębiorcy, poszkodowani w wyniku w pandemii, mogą ubiegać się o unijne pożyczki na atrakcyjnych warunkach. Na ten mechanizm przeznaczono ze środków unijnych 111 mln zł. Ofertę pożyczek udostępniono we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

 

Pakiety społeczny, a także edukacyjny, stanowią kolejne elementy Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W ramach pakietu społecznego 55,2 mln zł trafi do placówek opieki całodobowej, w tym domów pomocy społecznej. Natomiast zadaniem pakietu edukacyjnego, opiewającego na kwotę 35 mln zł, jest wsparcie uczniów i kadry pedagogicznej w procesie zdalnego nauczania.

 

Małopolską Tarczę Antykryzysową wieńczy pakiet rozwoju (745 mln zł) przeznaczony na działania związane z rewitalizacją małych małopolskich miast i miasteczek oraz licznymi regionalnymi inwestycjami. Dzięki tej kwocie zostaną zakupione także nowe pociągi oraz powstanie zaplecze kolejowe.

 

Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować