Pogoda - Sądeckie.pl6

Dzisiaj jest: 06. 03. 2021
Do końca roku: 300 dniMałopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Przedsiębiorczości: 16 mln zł na Bon dla samozatrudnionych

Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Przedsiębiorczości: 16 mln zł na Bon dla samozatrudnionych

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął 14 lipca decyzję w sprawie uruchomienia oraz zasad przyznawania Bonów dla samozatrudnionych. Jest to nowa forma pomocy. Poszerzenie pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej to kolejny krok w odpowiedzi na oczekiwania i apele małopolskich przedsiębiorców.

 

Wychodząc naprzeciw olbrzymim (potencjalna grupa zainteresowanych wsparciem w Małopolsce to aż ok. 144 tys. osób - dane GUS na koniec 2018 r.), sygnalizowanym przez przedsiębiorców potrzebom ratowania miejsc pracy, Zarząd Województwa Małopolskiego podjął dziś decyzję o modyfikacji dotychczasowego projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość”. Zostaje on właśnie poszerzony o wsparcie w postaci bonu dla samozatrudnionych.

 

Możliwości finansowe w ramach RPO WM 2014-2020 pozwalają w tym momencie przeznaczyć na ten cel: 16 mln zł. Ale to nie wszystko, bowiem istnieje możliwość zwiększenia tych środków. Warto dodać, że już w połowie sierpnia zostanie uruchomiony nowy bon dla samozatrudnionych, realizowany przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Pakiet przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej jest realnym wparciem dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli w wyniku epidemii koronawirusa. 258 mln zł to pomoc, która już do nich dociera. Kolejne 16 mln zł będą niejako uzupełnieniem naszych działań. Zakładamy jednak 130% próg alokacji, zatem środki te mogą być w granicach 20 mln zł. Bon dedykowany jest samozatrudnionym, którzy zanotowali 75% spadek obrotów w porównaniu z ubiegłym rokiem. Kierowany jest do wszystkich branż. Liczymy, że środki do małopolskich przedsiębiorców będą mogły trafić już pod koniec sierpnia  – mówi wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

 

Nieustannie analizujemy sytuację gospodarczą, społeczną i szukamy najlepszych możliwych rozwiązań. Dzisiaj w ramach pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej prezentujemy nową propozycję - bon dla samozatrudnionych. Bon ten jest kolejnym istotnym wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Małopolsce. Jest niejako uzupełnieniem wcześniejszych naszych działań prowadzonych w ramach Pakietu Przedsiębiorczości naszej Tarczy, a przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby tej grupy – dodaje marszałek Witold Kozłowski.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon dla samozatrudnionych:

Jednoosobowe działalności gospodarcze, tj. osoby fizyczne niezatrudniające pracowników (badane na podstawie CEIDG), bez preferencji co do branż, które:

 • prowadziły działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego, na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zatrudniały pracowników na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • zanotowały spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 czerwca 2020 r.
 • w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. o co najmniej 75%, w związku z wystąpieniem Covid-19;
 • nie są wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • nie prowadziły działalności wykluczonej (np. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych, treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni, amunicji, i.in.);
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegały z płatnościami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne, lub uregulowały te zobowiązania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wielkość wsparcia:

 • 3 tys. / miesiąc na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, co oznacza iż maksymalne wsparcie dla grantobiorcy wyniesie 9000 zł (założenie analogiczne do dotychczasowej stawki jednostkowej przyjętej dla 1 etatu);
 • Samozatrudniony może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz, złożyć tylko jeden wniosek o Bon.

Przeznaczenie wsparcia (analogicznie do Bonu Rekompensacyjnego):

 • pokrycie wszelkich niezbędnych kosztów bieżącej działalności firmy;
 • poziom dofinansowania – 100%, brak wkładu własnego / wkładu BW lub BP;
 • w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy).

Rozliczenie bonu:

 • utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków;
 • złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu;
 • obowiązek poddania się kontroli.

Odzyskiwanie:

 • w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy – całkowity zwrot otrzymanych środków;
 • dochodzenie zwrotu środków prowadzone będzie na drodze cywilnej.

Wnioskowanie o bon:

 • złożenie wniosku za pośrednictwem internetowego generatora wniosków (tarcza.malopolska.pl);
 • umożliwienie pracy w generatorze przed właściwym terminem na składanie wniosku o grant.
 • maksymalny termin składania wniosków – 30 października 2020 r. lub do osiągnięcia 130% alokacji.

Ocena wniosków:

 • według kolejności rejestracji w generatorze wniosków;
 • ocena jednoetapowa formalno-merytoryczna;
 • możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku w przypadku negatywnej oceny.

 

Źródło i fot. UMWM

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować