Pogoda - Sądeckie.pl6

Dzisiaj jest: 06. 05. 2021
Do końca roku: 239 dni
Jakość Powietrza

"Mały ZUS" - ulga dla małych przedsiębiorców dostępna od 1 stycznia 2019 r.

"Mały ZUS" - ulga dla małych przedsiębiorców dostępna od 1 stycznia 2019 r.

Mali przedsiębiorcy od 1 stycznia 2019 r. mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u. Rozwiązanie polega na tym, że składki na ubezpieczenie społeczne są niższe, ponieważ będą obliczane od kwoty ustalonej proporcjonalnie do przychodu. Z ulgi można skorzystać nawet po skorzystaniu z ulgi na start i preferencyjnych składek (30% minimalnego wynagrodzenia). Osoby, które jeszcze nie złożyły wniosku o „mały ZUS” powinny się pośpieszyć. Termin na jego złożenie mija 8 stycznia 2019 r. Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG, którzy w 2018 r. osiągnęli przychód z tytułu działalności gospodarczej nieprzekraczający 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Gdy przedsiębiorca w poprzednim roku rozpoczął, zakończył lub zawiesił działalność, co spowodowało, że nie prowadził jej przez cały rok, powyższy limit jest odpowiednio niższy. 30-krotność minimalnego wynagrodzenia trzeba w tym przypadku podzielić przez liczbę dni kalendarzowych, a następnie wynik pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Z „małego ZUS” nie mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku prowadziły działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystali jednocześnie ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT oraz podlegali ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu także z tytułu innej działalności pozarolniczej. Omawiana ulga nie jest przeznaczona także dla przedsiębiorców, którzy spełniają warunki do opłacania składek preferencyjnych, czyli od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.Ponadto, „mały ZUS” nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy wykonują dla byłego lub obecnego pracodawcy usługi odpowiadające zakresowi obowiązków na zajmowanym wcześniej stanowisku pracy. „Mały ZUS” nie jest przeznaczony dla przedsiębiorców w pierwszym roku prowadzenia działalności. Z ulgi można korzystać przez maksymalnie 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. W okresie korzystania z „małego ZUS” przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia od najniższej podstawy wymiaru, albo od wyższej zadeklarowanej kwoty. Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2019 r. wynosi 857,46 zł, ale przedsiębiorca może zadeklarować wyższą podstawę, np. 1200 zł. Ma to istotne znaczenie, ponieważ wysokość kwoty, od której ubezpieczony opłaca składki, wpływa znacząco na wysokość przysługujących mu świadczeń z ubezpieczeń społecznych, na przykład zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego.

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować