Milionowe dofinansowanie dla Powiatu nowosądeckiego

Dzisiaj w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyła się XXXI zwyczajna sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Prowadził ją przewodniczący Rady Roman Potoniec. Przed głosowaniem nad uchwałami, radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego z działań Zarządu w okresie międzysesyjnym.

Milionowe dofinansowanie dla Powiatu nowosądeckiego

- Mam kilka dobrych informacji – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Otrzymaliśmy właśnie promesę na dofinansowanie budowy Centrum Sportu dla Powiatu Nowosądeckiego w Marcinkowicach z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych, w wysokości 15 milionów złotych. Przewidywana wartość inwestycji to około 17,5 miliona złotych. Dodatkowo otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup i montaż windy pionowej i platformy schodowej w Zespole Szkół w Marcinkowicach (wartość dofinansowania z PFRON to 150 tysięcy złotych), usunięcie barier architektonicznych w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przy ulicy Strzeleckiej 1 (24 399,12 złotych), a także na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zbyszycach w wysokości 120 tysięcy złotych.


Obecnie trwa remont budynku garażowego należącego do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego – obiekt został w ubiegłym roku wyremontowany na zewnątrz, teraz trwają prace wewnątrz budynku. To koszt około czterystu tysięcy złotych. W najbliższym czasie zostanie też wymienione całe ogrodzenie (kwota 400 tysięcy złotych).


Starosta mówił również o wysokiej rekrutacji do szkół powiatowych na rok 2022/2023. Obecnie, liczba kandydatów z pierwszej preferencji wynosi 1065 uczniów - to o 383 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. Wyniki matur: do egzaminu przystąpiło 547 uczniów, z tego zdało 382, co stanowi 70%. To wynik lepszy niż w ubiegłych latach mimo panującej pandemii covid-19 i nauki zdalnej. Najlepsze szkoły to Liceum Ogólnokształcące w Grybowie, gdzie zdawalność wyniosła 96,5% i LO Starym Sączu - 90%. Średnia zdawalność w Małopolsce wyniosła 82% a w Polsce - 78,2%.


- Trwają intensywne prace przy organizacji dwudniowej imprezy pod nazwą AGRO Nawojowa 2022 r. Wydarzenie realizowane po raz pierwszy przez Powiat Nowosądecki zostanie połączone z Dożynkami Powiatowymi – mówił starosta Marek Kwiatkowski. - Impreza odbędzie się 3 i 4 września w Nawojowej. Wszystkich zainteresowanych rolnictwem, ogrodnictwem, hodowlą zwierząt domowych i ozdobnych – zapraszamy w pierwszy weekend września właśnie do Nawojowej . To tradycyjne miejsce, w którym od kilkudziesięciu lat odbywały się podobne imprezy. AGRO Nawojowa 2022 realizowane jest pod honorowym patronatem wicepremiera - ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka oraz wojewody małopolskiego Łukasza Kmity.


Wystawa AGRO Nawojowa 2022 to wydarzenie, w którym zaplanowane zostało uczestnictwo ponad kilkuset wystawców z całej Polski, w tym rolników, sadowników, organizacji pozarządowych – KGW, twórców ludowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, producentów maszyn rolniczych, producentów żywności ekologicznej, pszczelarzy, hodowców zwierząt, ale także miłośników zdrowej żywności i kultury ludowej. Podczas wystawy nie zabraknie również degustacji potraw regionalnych, a odwiedzającym towarzyszyć będą koncerty zespołów ludowych oraz liczne konkursy z nagrodami, w tym konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy.


Podczas dzisiejszej sesji, radni podjęli uchwały m.in. w sprawie:

- ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Nowosądecki;

- ustalenia kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki;

- zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2022 rok.


W sesji wzięła udział m.in. sekretarz Powiatu Monika Dziedzina, skarbnik Powiatu Małgorzata Bochenek, dyrektorzy poszczególnych wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu i kom. Waldemar Górowski - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.


Źródło: SPNS, fot. Maria Olszowska

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować