Minister Przemysław Czarnek odwiedził uczelnie w Nowym Sączu

Zapowiedź dodatkowych środków na rozwój uczelni zawodowych i technicznych, nowe kierunki medyczne w byłych miastach wojewódzkich, otwarcie siedziby Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, rozmowy z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Akademickich oraz spotkanie w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University to najważniejsze punkty wizyty szefa MEiN w Nowym Sączu.

Minister Przemysław Czarnek odwiedził uczelnie w Nowym Sączu

136 mln na rozwój uczelni zawodowych i technicznych

Wizytę Ministra Przemysława Czarnka w Nowym Sączu rozpoczęła uroczystszość oddania do użytku nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Podczas wydarzenia szef MEiN zapowiedział przekazanie dodatkowych środków na rozwój uczelni technicznych i zawodowych. Przedstawił także plany uruchomienia kierunków medycznych w mniejszych ośrodkach naukowych.


– W ubiegłym tygodniu podpisałem dokument, dzięki któremu we współpracy z Ministerstwem Finansów wyasygnowaliśmy dodatkowe 136 mln zł na rozwój Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i uczelni technicznych w byłych miastach wojewódzkich – powiedział szef resoru edukacji podczas wizyty w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.


Minister Czarnek odniósł się także do rozwijania współpracy między nauką a biznesem, wskazując, jest to odpowiedź na potrzeby rynku pracy w danym regionie: – Taka jest istota i cele szkół wyższych technicznych – dodał.


Szef MEiN zwrócił uwagę na braki kadrowe w zawodach medycznych i zachęcał do otwierania nowych kierunków medycznych: – Czekam na kolejne wnioski na utworzenie kierunków, które są niezbędne w byłych miastach wojewódzkich. Proszę składać wnioski o uruchomienie kierunków lekarskich. Są one nam wszystkim ogromnie potrzebne. Brakuje 50 tys. lekarzy – mówił.


Nowa siedziba Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu

Szef MEiN wziął udział w otwarciu nowej siedziby Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu. Budowa rozpoczęła się w październiku 2020 r. i została ukończona w kwietniu 2022 r. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wsparcie wyniosło 22 mln zł. Instytut Ekonomiczny jako jedyny budynek PWSZ nie miał własnej bazy dydaktycznej.


W nowym gmachu znajdują się m.in. sale wykładowe, pokoje do konsultacji i pomieszczenia administracyjne, w tym archiwum uczelni.


Zmiana nazwy PWSZ w Nowym Sączu na Akademię Nauk Stosowanych

– Nowy Sącz – tak jak inne miasta – potrzebuje akademii. Stąd nasza ustawa, w której zaproponowaliśmy, aby Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe i uczelnie techniczne mogły, przy spełnieniu odpowiednich warunków, zmieniać nazwę na Akademię Nauk Stosowanych. Od 1 października taka będzie nowa nazwa PWSZ w Nowym Sączu. W ślad za tym idą również nowe uprawnienia w zakresie edukacji nauczycieli na kierunkach pedagogicznych, które z wynikają z ustawy – powiedział szef MEiN.


PWSZ w Nowym Sączu spełniła wszystkie warunki formalne, które umożliwiają przekształcenie. Uczelnia funkcjonuje co najmniej 10 lat, a w latach poprzednich liczba kształcących się studentów wynosiła co najmniej 250, z czego 100 z nich uczyła się w trybie studiów stacjonarnych. Dla co najmniej 50 proc. nauczycieli akademickich uczelnia jest to podstawowym miejscem pracy. Ponadto w okresie 3 lat akademickich poprzedzających rok akademicki, w którym złożono wniosek, żaden z prowadzonych kierunków studiów nie otrzymał negatywnej oceny jakości kształcenia PKA.


Podczas wizyty w Nowym Sączu minister Przemysław Czarnek spotkał się także z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół Akademickich. Odwiedził również Wyższą Szkołę Biznesu – National Louis University.


Źródło: MEiN

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować