Pogoda - Sądeckie.pl25

Dzisiaj jest: 25. 02. 2021
Do końca roku: 309 dniMKiDN podało zaktualizowane wytyczne dla muzeów, bibliotek, organizatorów wydarzeń kulturalnych oraz uczelni artystycznych

MKiDN podało zaktualizowane wytyczne dla muzeów, bibliotek, organizatorów wydarzeń kulturalnych oraz uczelni artystycznych

Możliwość zwiedzania grupowego w muzeach i prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym na uczelniach, a także wprowadzenie szczególnych zasad dla bibliotek oraz organizatorów imprez w strefach żółtej i czerwonej - to tylko niektóre zmiany w zaktualizowanych wytycznych dla instytucji kultury oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Aktualizacji wytycznych przyświeca ograniczenie do minimum ryzyka zachorowania przy zachowaniu aktywności zawodowej i podczas korzystania z oferty kulturalnej.

Wytyczne dotyczące muzeów

W muzeach, pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego, wprowadzono możliwość: zwiedzania grupowego przy ograniczaniu liczebności osób zwiedzających, a także korzystania z multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem. Dostępne mogą być również szatnie oraz przestrzenie gastronomiczne, handlowe i edukacyjne, mieszczące się w budynkach z zachowaniem reżimu sanitarnego właściwego tego rodzaju pomieszczeniom. Dopuszczona została także organizacja wydarzeń dla większych grup ludzi (wernisaży, finisaży, pikników, targów, przeglądów, konferencji naukowych, itd.) pod warunkiem przestrzegania przepisów dotyczących dopuszczalnej liczby uczestników.

Wytyczne dla organizatorów wydarzeń kulturalnych

Zmiany dotyczące organizacji wydarzeń związane są z podziałem na strefy ze względu na ilość zachorowań na danym obszarze. Organizatorzy imprez kulturalnych zobowiązani są do monitorowania aktualnej sytuacji związanej z wyodrębnieniem stref żółtej i czerwonej jako obszarów z dodatkowymi obostrzeniami i zastosowania się do wytycznych GIS. Zgodnie z wytycznymi w strefie czerwonej obowiązuje zakaz organizacji wydarzeń zarówno na zamkniętej, jak i na otwartej przestrzeni. Natomiast w strefie żółtej imprezy mogą być orgaznizowane z udziałem 25% publiczności w przestrzeni zamkniętej oraz maksymalnie do 100 osób w plenerze. W strefie zielonej zniesiony został limit osób uczestniczących w wydarzeniach na świeżym powietrzu, a wymagana bezpieczna odległość między uczestnikami została zmniejszona z 2 do 1,5 m.

Wytyczne dla bibliotek

Mimo ograniczeń epidemicznych biblioteki powinny działać w zakresie możliwym do realizacji w reżimie sanitarnym. Dodatkowe obostrzenia dotyczą bibliotek w strefach żółtych i czerwonych, w których nastąpił wzrost zagrożenia epidemicznego, gdzie rygorystycznie należy przestrzegać zakrywania ust i nosa przez bibliotekarzy i czytelników, stosować środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe przed wejściem do biblioteki oraz rygorystycznie przestrzegać zasady minimum 1,5 m dystansu społecznego we wszystkich przestrzeniach publicznych. Ponadto należy stale wietrzyć pomieszczenia, zwłaszcza o niewielkiej powierzchni (w tym toalety i korytarze, jeśli jest to możliwe).

Dla bibliotek w strefie czerwonej nie rekomenduje się prowadzenia czytelni oraz wolnego dostępu do księgozbioru, a jedynie do wypożyczalni w zakresie zwrotów i wypożyczeń. Zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek. Zaleca się ustawienie przesłony ochronnej (np. z pleksi) w punkcie kontaktu (np. na ladzie bibliotecznej) użytkownika z bibliotekarzem.

W bibliotekach strefy czerwonej i żółtej nie rekomenduje się również organizacji wydarzeń i spotkań innych niż w formie on-line.

Wytyczne dotyczące uczelni artystycznych

Polecanym sposobem organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021 jest model kształcenia mieszanego (hybrydowego), w którym duża część zajęć wykładowych, konwersatoryjnych oraz seminaryjnych, a także niektóre zajęcia ćwiczeniowe i projektowe są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zaś pozostałe zajęcia odbywają się w formie bezpośredniej (stacjonarnej). W przypadku realizacji zajęć w formie bezpośredniej, uczelnie powinny zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zarażenia się SARS-CoV-2, np. poprzez zmniejszenie liczebności grup, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na jednoczesną kumulację zbyt dużej liczby osób.

Zalecane jest również ograniczenie liczby osób uczestniczących w tegorocznej inauguracji roku akademickiego, którą można zorganizować w formie hybrydowej. Ograniczona powinna być także liczba osób biorących udział w uroczystych posiedzeniach uczelnianych senatów w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom (dystans społeczny) i spełnić wymogi formalne, tj. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Decyzję o formie prowadzenia praktyk zawodowych podejmują władze uczelni (w porozumieniu z pracodawcami), mając na względzie aktualną sytuację epidemiologiczną. Ponieważ nie wszystkie praktyki mogą być prowadzone w sposób zdalny, w takiej sytuacji uczelnia może zaproponować inny sposób realizacji efektów uczenia się (np. zajęcia symulowane prowadzone przez kadrę akademicką albo projekty praktyczne realizowane przez studentów pod nadzorem nauczycieli akademickich) lub przeprowadzenie tych praktyk po ustaniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii. Wprowadzone rozwiązania dotyczące praktyk zawodowych nie mogą jednak negatywnie wpływać na sytuację studentów.

Funkcjonowanie domów studenckich i bibliotek uczelnianych powinno być dostosowane do sytuacji, w jakiej znajduje się dana uczelnia, oraz do sytuacji epidemiologicznej regionu przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Nadal aktualne pozostają rekomendacje i zalecenia wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego oraz skonsultowane z konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”.

 

Źródło i fot.: MKiDN

Co sądzisz o tym wydarzeniu?

0

Zobacz Również

Komentarze

Zaloguj sie aby komentować