Młodzież ZS w Marcinkowicach szkoli się pod okiem funkcjonariuszy KM PSP w Nowym Sączu

Od 12 lat w Zespole Szkół w Marcinkowicach szkolą młodych w komorach dymowych, na auto-złomach, na wodzie, w górach i w powietrzu. Mowa o uczniach z klas o profilu Pożarnictwo z elementami ratownictwa medycznego. Profesjonalną opiekę nad młodzieżą sprawuje Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Młodzież ZS w Marcinkowicach szkoli się pod okiem funkcjonariuszy KM PSP w Nowym Sączu

Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, technicznego, powodziowego, chemiczno-ekologicznego, wodnego i górskiego - mówi Iwona Sikorska, dyrektor ZS w Marcinkowicach. - Nie brakuje zajęć z zakresu łączności bezprzewodowej oraz wielu specjalistycznych kursów.


Są wśród nich m.in. kursy: kwalifikowanej pierwszej pomocy, z zakresu BHP, w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, szkolenie podstawowe strażaka ochotnika OSP, szkolenie linowe. Przedmioty rozszerzone to język angielski, biologia, a przedmioty dodatkowe: pożarnictwo i ratownictwo medyczne.


Zapewniamy uczniom bezpłatne umundurowanie, a zajęcia prowadzą profesjonaliści: funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, ratownicy medyczni PRM, ratownicy GOPR i WOPR. Dzięki takim szkoleniom dostarczamy młodym sporo dobrej adrenaliny.


Uzupełnieniem zajęć realizowanych w szkole są częściowo odpłatne dwutygodniowe obozy szkoleniowe w Białogórze i Choczewie nad Morzem Bałtyckim oraz zajęcia realizowane w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Krakowie (komora dymowa), zaprzyjaźnionych auto-złomach (zajęcia z wydobywania osób z samochodów osobowych), wyznaczonych kompleksach leśnych (zajęcia z obsługi i użytkowania pilarek do drzewa).


Absolwent klasy pożarniczej jest przygotowany do podjęcia dalszej edukacji na uczelniach pożarniczych, otrzymuje dodatkowe punkty preferencyjne podczas naboru do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Może też kontynuować naukę na uczelniach wyższych m.in.: w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Poznaniu, PWSZ w Nowym Sączu i innych, na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, oraz wiele innych.


Źródło: SPNS, fot. ZS Marcinkowice

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować