Mosty w Sękowej oficjalnie otwarte

W poniedziałek, 23 maja marszałek Witold Kozłowski uroczyście otworzył nowy most Sękowa - Siary. Odwiedził też kolejne ważne inwestycje drogowe w Gminie Sękowa, w obrębie drogi wojewódzkiej nr 977. W wydarzeniu wzięli również udział radni województwa: Jadwiga Wójtowicz, Grzegorz Biedroń i Stanisław Pasoń.

Mosty w Sękowej oficjalnie otwarte

Do Gminy Sękowa na przestrzeni kilku ostatnich lat trafiły znaczne środki finansowe. Otóż to nic innego tylko przejaw naszej determinacji w realizacji nowej polityki regionalnej - polityki zrównoważonego zarówno terytorialnie, jak i gospodarczo, kulturowo rozwoju. My przywiązujemy do jej realizacji bardzo dużą wagę. Zarówno ja, ale i zarząd, którego mam zaszczyt pracami kierować, ale również nasze koleżanki, koledzy radni reprezentujący nie tylko naszą formację, ale także z klubów opozycyjnych. Przypomnę Państwu, że Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”, jako jedyny sejmik w kraju przyjęliśmy jednogłośnie. To jest najlepszy dowód na to, że ta wizja rozwoju naszego województwa uzyskała pełne poparcie. - mówi marszałek Witold Kozłowski.


Most na rzece Sękówka w m. Siary ma długość około 85 metrów oraz szerokość około 15 metrów. Jest obiektem klasy A o nośności 50 ton. W ramach tego zadania rozbudowano odcinek drogi wojewódzkiej 977 i wybudowano ścieżkę rowerową. Została również przebudowana sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowano oświetlenie mostu.


Łączna długość tej inwestycji to 280 metrów, a jej koszt przekroczył 8 mln zł. Dofinansowanie z Budżetu Państwa wyniosło ponad 4,1 mln zł, pozostałą część pokryły środki województwa i gminy.


Kolejną wizytowaną inwestycją był most wraz z dojazdami w miejscowości Małastów, w ciągu DW 977. W ramach realizowanego zadania został przebudowany przepust na most jednoprzęsłowy. Obecnie konstrukcja ma ok. 9 metrów długości oraz ponad 11 metrów szerokości. Jest to obiekt klasy A o nośności 50 ton.


Koszt realizacji tego zadania to około 2 mln zł, a czego ponad 800 tys. pochodziło z dofinansowania z budżetu państwa.


Ważną inwestycją drogową w tym rejonie jest też przebudowany most na rzece Sękówka w miejscowości Sękowa, zlokalizowany na trasie Tarnów-Gorlice-Granica Państwa.


W ramach tego zadania została wykonana przebudowa mostu o nośności 15 t na most jednoprzęsłowy o długości około 50 metrów i szerokości około 16 metrów, klasy A o nośności 50 ton. Wybudowana też rondo, ścieżkę rowerową oraz przebudowano sieć wodociągową, gazową, teletechniczną, kanalizacji sanitarnej oraz zainstalowano oświetlenie mostu.


Koszt realizacji tej inwestycji to ponad 12 mln zł, z czego ponad 10 mln zł to dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Źródło: UMWM

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować