MPEC Nowy Sącz: Inwestycje, rozwój, innowacje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu każdego roku podejmuje się kluczowych zadań związanych z budową źródeł ciepła oraz rozwijaniem i modernizowaniem sieci. Wśród aktualnych prac znajdują się nowe przyłącza do sieci, a także inwestycja w kogenerację przy ulicy Lwowskiej i drugi kocioł na biomasę. To kroki w kierunku ekologii, która jest istotnym elementem działalności MPEC.

MPEC Nowy Sącz: Inwestycje, rozwój, innowacje

Inwestycje dla mieszkańców

Główny cel rozbudowy sieci ciepłowniczej to możliwość zrealizowania kolejnych przyłączy ciepła systemowego dla mieszkańców Starego i Nowego Sącza oraz odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie. To kwestia nie tylko ekonomii, ale również stabilności, ponieważ ciepło wytwarzane przez MPEC może powstawać z różnych źródeł, także tych ekologicznych.


Jesteśmy w wielu rejonach miasta Nowego Sącza i nie tylko, bo również w Starym Sączu trwają nasze prace. Tam między innymi zakończyliśmy przyłącz do powstających nowych bloków przy ulicy Podegrodzkiej, a kolejne planowane do budowy również będą podłączone do naszej sieci - podkreśla prezes MPEC Nowy Sącz Paweł Kupczak.


W Nowym Sączu aktualnie trwają prace w kilku częściach miasta. Rozbudowa sieci ciepłowniczej odbywa się na odcinku od Jagiellońskiej w kierunku ulicy Wolskiej, podobnie jest na ulicy Kusocińskiego. Nowy przyłącz wraz z węzłami ciepłowniczymi powstaje przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej. W tym miejscu inwestycja obejmuje przebudowę sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć preizolowaną wraz z montażem dwóch węzłów wymiennikowych.


Jeszcze w tym roku w Nowym Sączu w planach są inwestycje, które obejmują przyłączenie do budynków przy ulicach Żeromskiego, Dwernickiego, Wiśniowieckiego, Długosza i Matejki, a także rozwój sieci w obrębie ulicy Zielonej, wraz z przyłączeniem Wyższej Szkoły Biznesu WSB-NLU. Planowane działania obejmą też modernizację trzynastu węzłów ciepłowniczych.


Bilans tegorocznych inwestycji jest imponujący. Z pozyskanych środków zewnętrznych MPEC Nowy Sącz prowadzi obecnie montaż 28 węzłów cieplnych oraz 5 węzłów finansowanych z Funduszy Norweskich. W zbliżającym się sezonie grzewczym będzie włączonych do eksploatacji 7 kolejnych węzłów ciepłowniczych. Ta inwestycja została zrealizowana ze środków własnych spółki.


Jak mówi prezes Paweł Kupczak, za każdym razem inwestycje są prowadzone w taki sposób, aby łączyć je z remontami planowanymi przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.


W ten sposób działamy z poszanowaniem pieniędzy publicznych. Tak jest choćby w przypadku Wólek, gdzie planowane są prace remontowe między innymi na ulicy Barbackiego i chcemy te prace zsynchronizować. Dzięki temu będziemy mogli wpiąć kotłownię Wólki do systemu kotłowni Millenium - dodaje prezes. - Jednak nie na wszystko mamy wpływ. Z przyczyn niezależnych ani od MZD, ani od MPEC te prace będą nieznacznie opóźnione, więc pierwotnie założony plan, aby zrealizować to w tym roku, będzie trudny do wykonania. Jesteśmy jednak na to gotowi i kiedy ruszy remont Barbackiego, także będziemy prowadzić nasze działania.


Kogeneracja, czyli ciepło i energia

Niezwykle ważną inwestycja, będącą obecnie na etapie rozruchu technologicznego, jest układ kogeneracji przy ulicy Lwowskiej w Nowym Sączu. To nowoczesna instalacja, która zapewni nie tylko produkcję ciepła, ale także energii elektrycznej.


To jedyna tego typu inwestycja na terenie Nowego Sącza. Wytworzona ilość energii elektrycznej, która również będzie produkowana w kogeneracji, to jest ilość odpowiadająca zapotrzebowaniu dwóch trzecich mieszkańców Nowego Sącza. Mówimy tutaj o osobach fizycznych, czyli domy i bloki - wyjaśnia prezes MPEC. - Pamiętajmy, że jest to energia niezależna od warunków pogodowych, a my będziemy mogli tą energię produkować przez dwadzieścia cztery godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu. To też jest istotnym elementem gospodarki w obiegu zamkniętym - dodaje Paweł Kupczak.


Również w Starym Sączu powstanie nowy układ kogeneracyjny. Obecnie inwestycja jest na etapie przetargowym, a dodatkowo Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu otrzymało na tę inwestycję premię kogeneracyjną. To wpłynie na zwiększenie mocy sieci i możliwość sprostania rosnącym oczekiwaniom mieszkańców także na tym terenie.


Patrząc na wszelkiego rodzaju dokumenty unijne, ta energia skojarzona, czyli kogeneracyjna, jest traktowana na równi z odnawialnymi źródłami energii - wyjaśnia Paweł Kupczak i dodaje, że w ekologiczny kierunek rozwoju MPEC wpisuje się będąca na ukończeniu budowa drugiego kotła na biomasę. - Ta cała nowa moc ekologicznych źródeł, będzie w pełni wykorzystywana przez nas już w najbliższym sezonie grzewczym.


Inwestycje w nowe źródła energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii i kogeneracji zapewnią spółce osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego tj. produkcja co najmniej 50% ciepła z OZE i kogeneracji.


Źródło: MPEC NS

Zobacz Również

Komentarze


Zaloguj sie aby komentować